کتابخانه الکترونیکی

انجمن های زیر گروه

[-] پن فلت كامپيوتر بازان گمنام

موضوع

(1/1)

[1] اعتیاد اینترنتی: دلایل و انگیزه ها

[2] کشف یک شبکه اینترنتی پورنوگرافی کودکان

[3] ضربه‌ای به شبکه‌ی پورنوگرافی کودکان در اینترنت

[4] پدیده‌ی جدید: اعتیاد به پورنو

[5] اعتیاد به کامپیوتر، خطری در کمین کاربران

[6] مساپل سوء اجتماعي اينترنت(اخبار و گزارشات)

[7] روانشناسي چت Chat

[8] نتايج يك تحقيق درباره وابستگي هاي جوانان و نوجوانان به اينترنت ؛ دلبستگي به صفحه

[9] اولين كلينيك ترك اعتياد به بازي هاي رايانه‌اي افتتاح شد

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version