انجمن های گفتگوی بهبودی

وابستگان گمنام (Coda (Codependents => سوالات جدید قدمهای دوازده کانه کودا => قدمهای دوازده گانه وابستگان گمنام CoDa => قدم سوم هموابستگی => نويسنده: sara در 14 اوت 2013، 07:54:59 am

عنوان: سوال سوم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: sara در 14 اوت 2013، 07:54:59 am

3- " خدايي كه ما مي شناختيم" چه معنايي براي من دارد؟

   
عنوان: پاسخ : سوال سوم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: شمین در 14 اوت 2013، 08:11:50 am
3- " خدايي كه ما مي شناختيم" چه معنايي براي من دارد؟

   
.
نیروی برتر من درکی که ازش دارم ،همانقدر که خواستم و مشتاق بودم  برای من معنی دارد.نیروی برتر  من=اعتماد من به خودمهمین قدر میدونم  که هست .نیروی برتر من  تو زندگیم پر رنگ شده ،خلا مو پر کرده بهم اعتماد به نفس میده ،ترس هامو ازم گرفته  ،پشتم بهش محکمه نیروی برتر من  بهم قدرت حرف زدن و قدرت سوت میده.
عنوان: پاسخ : سوال سوم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: shadi92 در 16 سپتامبر 2013، 02:05:59 pm
3- " خدايي كه ما مي شناختيم" چه معنايي براي من دارد؟

   
خداي عظيم و اكبر
اوست كه آگاهه و دانا
 من بنده او و تحت فرمان او بايد باشم او به همه چيز آگاهه كه با فهم زميني و عقل ناقصم دركش سخته..
اين روزها سعي در نزديك شدن به خداي مهربان رو دارم او هميشه دركنارم هست من هستم كه او را ناديده ميگيرم
عنوان: پاسخ : سوال سوم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: shadi92 در 05 فوریه 2014، 01:37:20 pm
خدايي كه ما مي شناختيم" چه معنايي براي من دارد؟
خدايي كه داره توي زندگي رنگ ميگيره خدايي كه ميدونم باهاش ميتونم ارامش داشته باشم ميدونم داشته باشمش قدرت دارم ..خدايي كه داره صبر رو بهم ياد ميده
عنوان: پاسخ : سوال سوم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: milena در 31 مارس 2014، 04:49:08 pm
خدای مهربون وعاشق ودوست داشتنی خدای که انتقام نمیگیره وقتی گاهی اوقات اتفاقی میفته وته وجودم بخاطر خستگی وناتوانی مسایل زیاد میشه وباورهای قدیمی توی ذهنم شکل میگیره بلافاصله با خودم میگم خدای که من الان شناختم دنبال چیزی نیست که بخواد منو عذاب بده خدای که دوست داره جهان بسوی صلح ودوستی صفا بره ومیخواد که من توی مسیر اصلی برم وبهش ایمان داشته باشم که هر اتفاقی میفته خدا منو بازم دوست داره ودوست خواهد داشت حتی زمانی که من بازم اشتباه بکنم خدای که الان فقط با اون ارومم وحضورش پر رنگ توی لحظه لحظه زندگیم میبینم ودارم ارتباطم باهاش بیشتر میکنم ولی گاهی اوقات بخاطر نواقصم گاهی این ارتباط قطع میشه ولی دوباره سعی میکنم که ارتباطم برقرار کنم چون تنها کسی که منو درک میکنه وقضاوتم نمیکنه همواره عاشق من هست وخواهد بود
عنوان: Community Party committee seven one activities program
رسال شده توسط: fgh5p6ter در 07 ژوئن 2016، 07:30:08 am
two, to carry out an activity. Rich Party member's life on July 1, the community will be with the river city tube Office jointly organized the party members to carry out a "I love China, I Shaoxing" entertainment activities, the activities have knowledge contest, singing a revolutionary song, Shaoxing celebrities know how much you talking, in order to improve the majority of Party members and love the motherland, love the enthusiasm of the hometown of Shaoxing.
Community Party committee seven one activities program
 seven, an oath. We will be joined the party in recent years new party propaganda Street oath to join the party, facing the flag, each new members to a solemn commitment, loyalty to the party, and actively work, for the Communist struggle for life.
 four,tn requin pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr), give a strength. To let the flag fluttering in the community, Party member dedication in the community, we will in July during the organization of Party members to carry out "I for the community a force, the Party member dedication in community activities, mainly is the organization of Party members to carry out a voluntary labor.
< p > all in all, our community Solomon during July in certain to higher requirements as a guide,air max baratas mujer (http://www.sontasmusic.com), seriously organize the party members to carry out activities, let the majority of Party members had a meaningful holiday.
 five, a review. So that the majority of Party members to better serve two civilization construction, we will hold a party organization life, "party constitution" at the same time, every Party member to control the advanced nature of the Party member standard learning in organizational,golden goose (http://www.quadernoterritoriolecco.it), analytical thinking, to find out the problems, analyze the causes, try to determine the direction and carry out criticism and self-criticism. On the basis of a democratic appraisal.
 three, watch a movie. We will in accordance with the provincial Party Committee Organization Department,hogan sito ufficiale (http://www.primaveraitaliana.it), provincial Party Committee Propaganda Department, Provincial Department of culture and the Provincial Bureau of radio and television jointly issued "on the Seventeenth National Congress of the Communist Party of China and the provincial 12th Party Congress do film" servant "," Lane Prime Minister "," Village Party Secretary Zheng Jiu "organization to watch some of the work of the notice" the relevant requirements, in the majority of Party members and cadres of the "July 1" before and after the organization to watch the film, after watching the film, hold an informal discussion, organizational life etc. the way, guide the majority of Party members and cadres in exemplary deeds, find gaps and deficiencies, further strengthen the party spirit, improve the style,hogan outlet online (http://www.mesegravidanza.it), always maintain the advanced nature of Communist Party members.
 Community Party committee seven one activities program
< p > to commemorate the 89 anniversary of the founding of the Chinese Communist Party, inherit and carry forward the party's glorious tradition and good style, improve the party organizations at all levels of cohesion, appeal and fighting force, enhance the sense of the majority of the Communist Party of the sense of honor and sense of responsibility and mission, combined with ongoing "style building year" activities,hogan outlet (http://www.allakalsa.it), according to the District,hogan roma outlet (http://www.red2-ilfilm.it), street to inform the spirit, combined with the reality of the community formulated the program of activities: < p
 one,hogan outlet (http://www.grupposantalessandro.it), the organization of a learning. Community will make full use of all members of the Party school and online party organization to carry out the party's knowledge and the party constitution of learning, learning leaders at all levels of the July 1st Speech instructions, by learning to further improve the enthusiasm of broad Party member.
 six, do a good job of sympathy. We will be in seven one, the old party members of the community, the difficulties of Party members to carry out a campaign of sympathy. Send them the party's warmth and care.
Related Articles:
 
 
   Business plan book contest (http://eye.catfood.jp/kousin5/apeboard_plus.cgi?command=read_message&msgnum=40/6103/)
 
   New societ (http://yjcszh.cn/GuestAdd.asp)
 
   Photography Association (http://www.kikki-k.com/blog)
 
 
   According to the deployment of the Autonomous Region Party committee, government and municipal Party committee, municipal government, we put the governance in the field of medicine purchases and sales of commercial bribery special work as the focus of this year's clean government and anti-corruption work, after a full x, the city's governance of commercial bribery special work meeting, timely on the job were research and deployment.