انجمن های گفتگوی بهبودی

معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => نويسنده: رضا - اینترنت در 27 اكتبر 2010، 10:12:54 am

عنوان: لیست تعدادی از نواقص روزانه که ...
رسال شده توسط: رضا - اینترنت در 27 اكتبر 2010، 10:12:54 am
لیست تعدادی از نواقص روزانه که ... بطور مرتب ما آنها را در هر روز به حالتهای مختلف تکرار می کنیم ...
 ضعف یا نقص اخلاقی                       کمبود یا فضایل اخلاقی                                                                       

 

1-  ترس                                           1- ایمان                                           

2- غرور                                          2- اعتماد به نفس (تواضع و فروتنی)

3-  تکامل                                         3- میل به پیشرفت

4-  نارضایتی                                     4- راضی بودن

5- دل سوزی به حال خود                     5- بخشیدن خود

6- حق داشتن و حق به جانبی               6-افتادگی

7- خود مهم شمردن                           7- شکست نفسی

8- خود محکوم کردن                          8- بها دادن به گوهر وجود خود

9-  ناصادقی                                      9- صداقت

10-  تعجیل                                       10- صبر

11-  نفرت                                        11- عشق

12-  رنجش                                      12- بخشش

13-  حسادت                                     13- شکر گزار بودن

14-  غبطه                                       14- پذیرش خود

15-  تنبلی                                        15- فعالیت

16-  کار امروز را به فردا افکندن         16- سروقت بودن رسیدگی به امور در اولین فرصت

17-  ظاهرسازی                               17- رک گویی

18-  منفی گرایی                               18- مثبت گرایی

19-  انتقاد                                       19- توجه به نکات مثبت و تشویق آن

20-  طمع                                        20- سخاوت

21-  اسراف                                    21- قناعت

22-  تایید طلبی                                 22- اعتماد به نفس

23-  شهوت                                     23- تعادل

24-  تجمل گرایی                               24- بی تکلفی

25-  خشم                                        25- آرامش

26-  بی ملاحظه گی                           26- ملاحظه کردن
عنوان: پاسخ : لیست تعدادی از نواقص روزانه که ...
رسال شده توسط: rasool در 18 ژوئیه 2013، 10:51:05 am
هر خوبی و هر بدی که متعادل نباشد یعنی قدم 6 و 7
و هر چیزی که متعادل باشد یعنی روحانیت.
قدم 6 یعنی نواقصی که بهبودی شخصی من را مختل کرده.
قدم 7 یعنی رفتارهایی که زندگی مرا مختل نکرده و همیشه جای رشد و پیشرفت برای من وجود دارد.

*
شرط بندی
قماربازی
بد بینی
بد گمانی
بد دلی
رژیم غذایی سنگین
خود راهنمایی
وسواس
وسوسه
شک
دودلی
تردید
شکاک
نق زدن
غرزدن
بی حوصلگی
کم حوصلگی
تحمل نداشتن
بی حلمی(بردبارنبودن)
عجولی
تعجیل(زودخواستن)
نه گفتن ونه شنیدن
چاپلوسی
ریاء
ظاهرسازی
ماسک زدن
سفسطه
مقلطه
دروغگویی
ناصادقی
لذت جویی
بی بندوباری
اسراف
بی اعتمادی
بی ایمانی به دیگران
خسارت
افسردگی
ناامیدی
مأیوس بودن
یأس
پرتوقعی
خواب زیاد
بی حرکتی زیاد
ورزش نکردن
تنبلی
کارامروز را به فردا انداختن
لجبازی
پرخوری
شکم پرستی
پول پرستی
دنیا پرستی
شرک
خلع روحانی
بی اعتنایی
دلخوری
رنجش
نفرت
کینه
انتقام
عصبانیت
خشم
حقه بازی
زرنگی
ضعیف بودن
عیب جویی
غیبت
بدگویی
تهمت
مظلوم نمایی
رنجورنمایی
خود را به بیماری زدن
پُزدادن
خود نمایی
خود خوری خودآزاری و شکنجه خود
خساست
قضاوت
پیش داوری
خود بزرگ بینی
خود را مهم شمردن
فضولی
دخالت بی جا
کنترل کردن
وابستگی
توهین و بی ادبی
دهن لقی
فحاشی
بد دهنی
منفی بافی
منفی گرایی
تحقیرکردن دیگران
حق به جانبی
بی تفاوتی و لاابالیگری
تحقیرکردن خود
احساس حقارت
احساس اجحاف
احساس برتری
تأسف به حال خود
دیگران را محکوم کردن
درگذشته بودن
ازحال عصبانی بودن
ترس ازآینده
ترس از قضاوت
ترس از تائید نشدن
ترس ازدست دادن جایگاه
کثیف بودن
مقایسه کردن
زیاده خواهی
فرار از مسئولیت
مسئولیت خود را به گردن دیگران انداختند
تفرقه انداختن
خبرچینی
پاگوش ایستادن
رازدار نبودن
امین نبودن
جدایی وانزواء طلبی
عاقبت اندیش نبودن
تعادل نداشتن(عدم تعادل)
بهانه آوردن
استبداد رأی
خود رأی
لجاجت
سوءاستفاده
رباء
اختلاس
منحرف کردن دیگران
درک نکردن (زمان و مکان)
ناسازگاری
سهل انگاری
بی ملاحظگی
بی توجهی
بی دقتی
ندانم کاری
حریم نداشتن
مردم آزاری
تکامل پرستی
ناشکری
نارضایتی
غرور
حسادت
غبطه
ظالم بودن
حق کشی
خیانت
مظلوم بودن
تصورات باطل
تبعیض
بد قولی
خود خواهی
خود محوری
پرحرفی (حرافی )
طمع
آز
تجمل گرایی
تائید طلبی
خود فریبی
متکی نبودن
احساس گناه داشتن
رفیق بازی زیاد
زود باور بودن
جاه طلبی
دهن کجی
انکار
کفرگویی
چشم چرانی
پنهان کاری
دزدی
دست کجی
چشم و هم چشمی
سرزنش
فرافکنی
عکس العمل آنی
شلخته
اُستوره سازی
پاچه خواری
پرخاشگری
خودکشی تدریجی
شرم
نبخشیدن خود یا دیگران
نقش قربانی بازی کردن
شلوغ کردن
بلند صحبت کردن(آلودگی صوتی)
مادی گرایی
نا آگاهی
راحت طلبی
دوبه هم زنی
هواس پرتی
خود سر
مبتذل گری
هرزگی
شکنندگی وآسیب پذیری
حساسیت بیش از اندازه
نفرت از خود
ناتوانی و درماندگی
نداشتن اعتماد به نفس
گذشت نداشتن
دلیل تراشی
شر بودن
اهمال کار
چکاپ نکردن بابت سلامتی
افراط در کار
دیگران را اغفال کردن
با احساسات دیگران بازی کردن
گروکشی
جاکشی
بی وفایی
دیوزگی
بی شرمی
بی غیرتی
شهوت رانی
خودارضائی
منّیت
بی بند و بار جنسی
عدم کنترل
مردم رازی کن
فریب و کلاه برداری
پرده پوشی
بی عاطفه
بی احساس


*
(آفریدگارا)
من اکنون آماده ام تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم تمنّا دارم یک یک نقصهای درونم را که سد راه خدمت به تو و همنوعانم است را برطرف نمائی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم.
آمین

عنوان: پاسخ : لیست تعدادی از نواقص روزانه که ...
رسال شده توسط: rasool در 12 اوت 2013، 01:06:40 pm
به نظر من و دوست همدردم نواقص شخصيتی جزیی از وجود ماست كه يكسری از اين نواقص اكتسابی، يكسری از آنها تحميلی و يكسری از آنها جزء ويژگيها و خصوصيات اصلی انسانی می باشد.

كه ما به علت خود محوری و خود خواهی آنها را از حد طبيعی گذرانده و باعث صدمه زدن به خود و اطرافيانمان شده ايم.

اكتسابی همان هايی ميباشد كه ما در ديگران ديده ايم و متوجه شده ايم كه چطور با استفاده و سوء استفاده كردن از آنها به اميال و اهدافشان ميرسند، مانند(عصبانيت – دروغ در كاسبی)

تحميلی: آنهايی هستند كه ما در شرايط آن قرار گرفته ايم، مانند (ترس) كه در كودكی ما را از خدا ميترسانند، و يا به ما می گفتند و يا زور گفتن به بچه های ديگر

و بعد سوم،  آنهايی ميباشد كه ما از آنها لذت ميبريم مانند(چشم چرانی)

اولين كاری كه ما بايد انجام دهيم شناسايی نواقص ميباشد و بهترين مشخصه ی آن صدمه ای است كه ما به خود و ديگران ميزنيم و مشخصه های ديگر آن جنگ و احساس تنهايی است، از روبرو شدن با واقعيات فرارميكنيم.........

بعد از شناسايی نواقص بايد ببينيم از چه راه هايی از روی نواقص عمل ميكنيم گاهی اوقات از روی لذت اين كار را انجام ميدهيم.

گاهی اوقات بدون آگاهی و فكر كردن به عواقبش اين كار را ميكنيم، چون جزء‌ مهارتهای زندگی مان شده
و گاهی اوقات با آكاهی اين كار را انجام ميدهيم و حق ديگران را در نظر نميگيريم.

در تمام اين موارد احساس من، احساس خوبی نيست و از خود رضايت درون ندارم ولی نگاهم را عوض ميكنم تا به آن نقص ادامه دهم. فرافكنی ميكنم. از زاويه غرور و تلافی كردن نگاه ميكنم.

ولی در كل بدون نواقص زندگی کردن ممكن است در اوایل کسل کننده و خسته کننده باشد و گاهی اوقات خود را در جایگاه ضعف ببینیم.

ولی نتیجه ی آن به تعادل نسبی رسیدن و استفاده کردن از کمبودهایی می باشد که ما بواسطه ی استفاده از نواقص از آن ها کم و یا اصلا استفاده نکرده ایم، می باشد. ولی ممکن است برطرف شدن بعضی از نواقص تا آخر عمر طول بکشد.