انجمن های گفتگوی بهبودی

بهبودی در راس است ... => مشارکت می کنم... => نويسنده: faranak_so در 05 سپتامبر 2010، 10:35:31 am

عنوان: اميد به زندگي
رسال شده توسط: faranak_so در 05 سپتامبر 2010، 10:35:31 am
آن كه مي خواهد زنده بماند بايد با دشواري ها درآويزد .دشواري براي زندگان مايه نااميدي نيست نااميد مردگانند.
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: رضا - بیل در 14 سپتامبر 2010، 08:19:50 am
  مناجات امروز :   
       
خدايا ! به همه دوستایی که حال بدی دارن ، حال خوبی عنایت فرما.

آمین
 
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: faranak_so در 18 اكتبر 2010، 11:44:08 am
زندگي مانند مبارزه است با آن مواجه شويد آن را تجربه كنيد.
زندگي روياست آن را درك كنيد.
زندگي بازي و مسابقه است آن را بازي كنيد.
زندگي عشق است از آن لذت ببريد.
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: faranak_so در 24 اكتبر 2010، 11:22:30 am
زندگي يك بازي دردآور است/زندگي يك اول بي آخر است/زندگي كرديم واما باختيم/كاخ خود را روي دريا ساختيم/لمس بايد كرد اين اندوه را/بر كمر بايد كشيد اين كوه را/زندگي را با همين غم ها خوش است/با همين بيش و همين كم ها خوش است/باختيم و هيچ شاكي نيستيم/ بر زمين خورديم و باز بر خاستيم.
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: روزیتا در 11 نوامبر 2010، 01:20:53 pm
چقدر دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود که زود سپری شدنش را ارزو میکردیم
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: faranak_so در 02 دسامبر 2010، 09:22:28 am
منشا اميد باش
كسي را كه اميدوار است نا اميد نكن
شايد اميد تنها دارايي او باشد.
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: sabora در 07 دسامبر 2010، 10:49:45 pm
   زندگی زیباست ای زیبا پسند/زنده اندیشان به زیبایی رسند/آنقدر زیباست این بی بازگشت/کز برایش باید ازجان گذشت   
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: افق در 10 دسامبر 2010، 12:42:38 pm
زندگی زیباست ...
و هر روزش آغازی دوباره
برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته

زندگی زیباست ...
به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز  ...
و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز ... 

و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی
با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش ...
بی سایه، بی غم

و با اندکی پستی و بلندی ...
کسی چه می داند ؟
همیشه آنگونه که میخواهیم نیست ...
و هرچه میخواهیم به دست نمی آید ...
هجران ها هم حکمتی دارند

اما زندگی همچنان زیباست
می توان خاطراتی خوب در ذهن حک کرد
و باقی را دور ریخت ...
یاد زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد یاد

پاییز را هم می توان زیبا دید
نگو خزان است و زردی
اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند 
همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان را می سازند 
خش خش برگ ها هم زیباست
اگر بخواهیم

مشکل همیشه هست
نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد
باید دید و نگرش عوض شود
نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را
برایمان به ارمغان می آورد
این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم
همیشه یک راه پاسخگو نیست
جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم
شاید اینگونه پیروز شدیم ...
راه های حل مشکلات زیاد است و
همه کلیدی به دستمان خواهند داد

و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان
گسیخته نشود ...

بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم
و خالق ِ یکتا، بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد
و نظاره گر و دست گیر ماست
تنهایمان نمیگذارد
چه در سختی
و چه شادی

و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد
و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم
آری اینگونه است رسیدن به اوج
باید بخواهیم
نهراسیم
بتوانیم
ببینیم
تلاش کنیم
فردا را بخواهیم
از گذشته به جز تجربیاتش مابقی را دور ریزیم

آری
زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش
باز هم زیباست
رنگارنگ و شیرین
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: faranak_so در 03 مارس 2011، 09:45:40 am
زندگي آنقدر ارزش دارد كه به خاطر آن از همه هستي خود بگذريم تا قصري با شكوه از مهرباني عشق محبت و دوستي بنا كنيم و زندگي آنقدر بي ارزش است كه نبايد دلي را بيازاريم و براي رسيدن به قله هاي فاني دنيا دست به هر كاري بزنيم.
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: daruosh در 05 مه 2011، 06:22:16 pm
زندگی تنها میلی است که هنگامی به تو ارائه میشود که خود سازندهاش باشی
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: افق در 16 نوامبر 2011، 06:45:46 pm
میدانــی ؟!
بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی !
بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی ... عادتــــ نمیشوند !
بعضـی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکرند و دستــ نـخورده !
دیده ای ؟!
... شنیده ای ؟!
بعضـــی ها بی نهایتــــــند !
عنوان: پاسخ : اميد به زندگي
رسال شده توسط: ریحان در 25 نوامبر 2011، 12:35:05 pm
زندگیم را با تمام سختیهایش دوست دارم
چون همین سختی هاست که به من حس بودن میدهند
مبارزه یعنی اینکه در میدان حاضرم
انقدر شهامت دارم که صحنه را خالی نکنم
از حریفانم نمیترسم چرا که بیم از دست دادن ندارم
اگر استحقاق داشته هایم را دارا باشم از دستشان نخواهم داد
عنوان: Speech competition for 4.
رسال شده توسط: bcfg5b1ert در 06 ژوئن 2016، 01:30:12 pm
to do a good job of kindergarten teachers,hogan scarpe (http://www.primaveraitaliana.it), the most important quality is respect for children, love children, with dedication. In my daily life, I treat the children equally,barbour soldes (http://www.momloft.fr), without bias. Do more encouragement, more positive, timely detection of each child's "flash point", warm each child with love. In addition to imparting knowledge, to teach children to be a person of truth,air max pas cher (http://www.abcd-web.fr), I also assume the responsibility of the mother, responsible for children's daily life. I often keep smiling, often holding their hands, hug them, kiss them. To give mother a kind of love and care for the children to have a deep attachment to me, so happy, safe and satisfied. Into the world's heart, do the children's good partners. And be good at capturing the opportunity of education and enjoy the children.
 I always adhere to the study of business knowledge and scientific and cultural knowledge, improve their own quality and business level. From the set foot on the job, in education and teaching, I often learn all Education publications, constantly online learning and search for relevant information to enrich themselves. In lesson planning, clear each class the teaching goal, familiar with teaching task and carefully written lesson plans, do a good job in AIDS, and strive to prepare, on each section lessons. Secondly, I am a person of youth,scarpe hogan outlet (http://www.centrocliniconemosud.it), sunshine and vitality, has a strong ability to adapt to the thinking, ability and sense of responsibility. I believe I have the ability and strength for this position, please support me.
 two,nike tn soldes (http://www.legravois.fr), is a good teacher in the eyes of parents.
 I want to compete for the post master class teacher today. The reasons are as follows:
 Hello everyone!
Speech competition for 4,pandora outlet online (http://www.magareadvocates.com).
 4
's job is to serve the community, to serve the parents, to serve the children. "Subtle place to see the truth" is the feeling of my parents work. The way I communicate with my parents usually use the home link bar, home contact, telephone, telephone and face-to-face communication. The content of the exchange for the life of the child's specific performance, the child's greatest feature and targeted family education guidance. According to different psychological and personality characteristics of parents, the method of communication, pay attention to the tone and manner of speech, pay attention to the art of communication and communication. In the face of all kinds of parents, I always humbly listen to their rationalization proposals, patiently for them to solve problems and enthusiastically as they provide assistance to each job done in front,golden goose outlet (http://www.lucianobertelli.it), to take good care of every child. Let every child happy to go, discovery, make all parents feel at ease.
 "a" competition class teacher post speech
 thank you all.
 for speech.
 three, is a good teacher in the eyes of teachers.
< p > of course, even though I have no competition director's job to work, I will not be discouraged, regardless of leader arranged me to which classes, as what I will pay,hogan outlet (http://www.tattoodimuro.it), diligent, steadfast! I firmly believe that in the garden and the leadership and the whole park teach employees work together to under, we Xuhong Early Childhood Kindergarten tomorrow will be more brilliant!
 distinguished leaders and colleagues:
 one, is a good teacher in the eyes of children.
Related Articles:
 
 
   Teachers' Day dedication (Poe (http://www.tagata-vet.com/bbs/aska.cgi?res=2588)
 
   Military training experience  (http://www.rinkworks.com/checklist/list.cgi)
 
   Education (http://sgshy.nefu.edu.cn/E_GuestBook.asp)
 
 
   There is love in the heart, to drive away the cold winter. Changan II in the new campus built using is shines in the sunshine of 100 million Changan heart, is drenched in the second heart a wisp of sunlight, reflects the affection of the party and the government for the people of Changan, love of the second one. Here, let me on behalf of the Changan District Education Bureau, to the Changan II all teachers and students to express warm congratulations! To express my heartfelt thanks to the district government!