انجمن های گفتگوی بهبودی

الکلی های گمنام (Alcoholics Anonymous) => کتاب بزرگ (Big Book) ترجمه فروهر - ت => فصل چهارم - منکران وجود خدا و بی اعتقادان => نويسنده: رضا - بیل در 14 اكتبر 2010، 10:18:24 am

عنوان: کتاب بزرگ الکلی های گمنام - صفحه هفتاد و نهم
رسال شده توسط: رضا - بیل در 14 اكتبر 2010، 10:18:24 am
مطالب بزودی انعطاف پیدا کردیم. در این خصوص، الکل نقش متقاعد کننده بزرگی بازی کرد و آنقدر ما را کوبید تا عاقبت عاقلمان کرد! بعضی اوقات طی این مسیر بسیار کسل کننده بود، ارزو داریم هیچکس به اندازه بعضی از ما، در تعصبات خود لجاجت نکند.
            ممکن است خواننده ای سوال کند که چه لزومی دارد اعتقاد به قدرتی مافوق خود داشته باشد؟ ما تصور می کنیم که دلایل خوبی برای آن داریم، بگذارید نظری به بعضی از آنها بیاندازیم.
            یک فرد واقع بین امروزی قاعدتا معتقد به واقعیات و نتایج است، با این حال قرن بیستم به آسانی تتوریهای گوناگون را قبول می کند، مشروط بر اینکه پایه و اساس محکمی در واقعیات داشته باشند. تئوریهای بیشماری وجود دارند در مورد برق مثال بزنیم، تمام مردم بدون کوچکترین شکی آنرا قبول دارند . چرا این چنین آسان قبولش می کنند؟ زیرا بدون یک فرضیه معقول در نقطه شروع، ممکن نیست بتوانیم چیزی را که می بینیم حس کنیم، هدایت می کنیم و استفاده می کنیم، تشریح کنیم.
            امروزه تمام مردم فرضیه هایی را که دلایل خوبی در تایید آن باشد حتی بدون شواهد کامل عینی قبول دارند، زیرا علم نشان داده است که دلایل بصری از جمله ضعیفترین دلایل است و بررسی های نسل بشر از دنیای خاکی مرتبا نشان می دهد که نمای جدارهای خارجی به هیچ وجه واقعیات داخلی را نشان نمی دهند. برای مثال: یک میله آهنی ظاهرا پیش پا افتاده، توده ای است از الکترونهایی که با سرعت غیر قابل تصوری به دور یکدیگر در حال چرخش هستند. بر این اجسام کوچک، قوانین دقیقی حکومت می کند، از لحاظ علمی این مطالب در مورد تمام دنیای خاکی صادق است و ما دلیلی برای تردید در آن نداریم. اما وقتی یک فرضیه منطقی می گوید که در وراء دنیای خاکی وزندگی ظاهری، یک نیروی بزرگ خلاق، قادر و هدایت کننده وجود دارد، فورا خود سری و تمرد ما به قلیان می آید و با کوشش بسیار سعی داشتیم به خود بقبولانیم که اینگونه نیست. ما کتابهای پر لفظ ، قلم خوانده و به مباحثات شکمی دل خوش می کردیم و تصور داشتیم که این دنیا نیاز به خدایی ندارد که آن را تشریح کند ، در صورت
.
.(79)
عنوان: Durant can not wait to return to the training cent
رسال شده توسط: xy5uitk7m در 05 مه 2016، 03:59:35 pm
is in such a love with the help of his teammates, the leader of the team, thunder youth in recent years by leaps and bounds,hogan outlet online (http://www.focolareasiatour.it), becoming one of the league's most excellent team. And Kevin Durant talks about why he is so caring for his teammates, he thinks all this thanks to the happiness of the family,golden goose mid star (http://www.fast2fastnet.it), "this is all the family to give me and my mother and brothers really was very concerned about me, I am home minimal, so they have been very care me. And I'm going to do it,hogan sito ufficiale (http://www.pediatriaemergenze.it), like my family, to the people I know, especially in a team. I want to show my love. I want my teammates to be my family."
 "this is what my mother told me to do, and my grandmother and my brothers all asked me to do so." Durant said,hogan outlet (http://www.logicidea.it), "so I have to show this love. And we played together for many years,goyard prix (http://www.luisquartet.fr), the foundation of our friendship will be forever maintained, this is what I really care about." (Sohu sports Yan Song line)
 "I can't wait to go back to the training hall, I miss my teammates and I miss the coach very much." Durant said in an interview with NBA's official website today, I really can not wait to start training, I would like to take some time to prepare for a good, and strive to usher in a good season."
 "I've been trying to get better and improve every aspect of my game." Durant talked about the focus of the next training, of course, there are several parts I need to focus on the promotion, I have to maintain continuous progress, so that I want to be the best player I want to be."
 "he's a guy who really cares about his teammates." Rookie Jones said,hogan sito ufficiale (http://www.scuolevaldo.it), "a lot of players like him, more just care about themselves, rarely like him so seriously concerned about the team."
< p > Beijing time on August 28, the 23-year-old Durant in three wins the regular season scoring,goyard pas cher (http://www.achiary.fr), after into the NBA Finals and this summer has become the Olympic champion will take greater passion and goals to meet the arrival of the new season,goyard soldes (http://www.achiary.fr), and he longed for championship aspirations to become the best player on the planet.
< p > Durant in after a few years of training and demonstrated leadership style, he for the training of passion and serious attitude infected with everyone around her, he to improve his game. It encouraged's teammates try to improve myself. And in this year's draft on the thunder got the most potential of the striker Jones - Durant, Jones after the first summer league in Perry, he took the initiative to talk with him to help him adapt to NBA.
Related Articls:
 
 
   After a la (http://www.tcsyxx.net/guestbook.asp)
 
   Theater st (http://dbxdhzx.com/Huaihi_GuestBook.asp)
 
   Jeremy Lin (http://kn.ggabc.net/guestbook.asp?guestid=)
 
 
  The reporter found that, when it comes to work, these performances, aunt serious topic, the little girl always nervously kept scratching his skirt. Only talk to the animation and movie these fun things, she was really relaxed, even smile brightened up.
عنوان: Teacher you good
رسال شده توسط: bh47gsgere در 15 مه 2016، 12:16:31 pm
;   teacher, you are so good. < br / > & nbsp & nbsp; & nbsp; & nbsp; when I test not good results,louboutin soldes (http://www.chaudieresabois.fr), is you give me confidence,tn requin pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr), give me courage; is that you let me brave in the face of life, optimism to overcome the difficulties; is you to be my struggle of courage. In my sad time, is you give me comfort, give me encouragement; is that you make me smile to greet life; is that you become my motivation...... Teacher, you are so good.
&nbsp,tn homme pas cher (http://www.jam-immo.fr); &nbsp,hogan sito ufficiale (http://www.npobs.it);
 chapter one: the teacher,tn requin pas cher (http://www.op-tracker.fr), you really good
Teacher you good
 &nbsp,hogan rebel outlet (http://www.eplusplus-showcase.it);   
;   dear teacher, you are so kind!  & nbsp & nbsp; & nbsp; & nbsp; a class in a lot of people who speak, you to let us not to speak, one to class move piece of stool to sit in the back of the room to look at our school. To know the time that can be used to drink water, altered, but you in order not to let us speak, so to lose the day, half the time and effort. Another time,golden goose mid star (http://www.fast2fastnet.it), you caught a cold, but in order not to let us fall homework,chaussure tn pas cher (http://www.bunjee.fr), adhere to the school to give us lectures
Related Articles:
 
 
   Change seat (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
   College entrance examination  (http://fube8.s89.xrea.com/joyful/joyful.cgi)
 
   The benefi (http://218.84.248.6/E_GuestBook.asp)
 
 
   So we choose from the university after the mountain path up the mountain. The mountain road started is not too good to go, not a few minutes I came out of the sweat of a body and farther on the road is steep, later it was on all fours, "climb". I accidentally feet also slightly wounded! Although very tired, I always stick to it, until the top of the mountain.
عنوان: April, my best love
رسال شده توسط: bfh5i2ert در 23 مه 2016، 03:50:25 am
you are the moon poetry is painting is fifteen
 April,
 is the misty rain North snow
 April,goyard pas cher (http://www.reiki-par-essence.fr), my favorite
 April,air max 95 france (http://www.super-maitresse.fr), my favorite
 in the bud bud searched
 April,
 sunshine, the warm tree is your style
)
 I love you
You are not the stars fall
 I love youYou
 powder
 I never abandon in my family
 &quot,hogan outlet online (http://www.red2-ilfilm.it);walk facing the wilderness
 dawn, dusk, warm embrace,scarpe hogan olympia (http://www.labambinadellasestaluna.it), warm
 have a perfect interpretation of the implicit summer and spring
 
 let me down to worship
 gift
 love
2 years in Guilin
The spring breeze kissed Xia Yu embrace
 to life never laugh
 the strong love in the flower bloom
 you dress up, warmth willow peach
 true light lotus put dust
 "in April,hogan outlet online (http://www.aial.it), I love"
 most willing to crawl
 April,
 April,
 
In April,nike tn pas cher (http://www.jam-immo.fr), my love
 I love you
My heart Marie
 is Fantasy while looking forward to
 my skin open
 I love you
 books at night
 
 I love you
 the temptation of seasons
 can not enumerate the appropriate words to adopt
 enjoy the luxury of the diversified world
 (author: baidunzi. Guangxi Writers Association members. Published personal essays "Rhyme",air max 95 pas cher (http://www.super-maitresse.fr), "rain rain Fangfei space-time". "Moonlight" poetry wind contact:
 you broke into my heart dance light
 100
 April,hogan outlet (http://www.scuolevaldo.it), my favorite
 April,
Don't try to pour your
 I exhausted
 
 co Nobel
 block
Related Articles:
 
 
   Enjoy the fate (http://kujiraduki.fakefur.jp/new/apeboard_plus.cgi?command=read_message&msgnum=40/)
 
   My whole world is a landscape (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
   Confucius (http://www.xygcza.com/guestbook.asp)
 
 
   Only a life on the edge of love letters, essays and so on, that is honest, tongtongkuaikuai a one-sided view. World is so vast, we staring eyes, face horizontally, vision or provincial poor dog stared at meat, bones, what taste to the care of the next and the dog? As for the usually called prejudice, had to aim than shooting, with an eye to see. However, some people think that it is aiming things in view of hearts.
عنوان: Two sessions on behalf of the listing Corporation executives control of nearly a
رسال شده توسط: yvlf37pty در 24 مه 2016، 02:14:12 pm
during the two sessions, a total of 102 A shares of listing Corporation executives as a National People's congress. Calculated in accordance with the closing time of March 10th, the 102 NPC representatives of the 99 listing Corporation,golden goose mid star (http://www.fast2fastnet.it), the total market value of up to.
 according to the weekly Times reporter incomplete statistics,nike tn pas cher (http://www.jam-immo.fr), during the two sessions, a total of 102 A shares of listing Corporation executives as a National People's congress. Calculated in accordance with the data in March 10th closing, the 102 people's Congress, the 99 listing Corporation, the total market value reached two yuan, accounting for about 9.66% of the total market value of the Shanghai and Shenzhen in the day.
 included in the statistics of the 102 listing Corporation executives, there are 12 listing Corporation owned by the market value of over 50 billion. Among them, Guizhou Moutai (600519) chairman yuan Renguo, AVIC Chairman Ma Yongsheng and China Everbright Bank (601818) Mr. Tang, chairman of the listed company or group, a subsidiary of listed companies, respectively, to 162.932 billion yuan, 123.999 billion yuan and 110.629 billion yuan in market value ranked third.
3 5, the twelfth session of the second National People's Congress opened, a total of 2984 National People's Congress from all over the country to beijing. With China's securities market 24 years of vigorous development, the Chinese territory of the listing Corporation team has been an unprecedented growth, the National People's Congress on the emergence of a lot of A shares of listing Corporation executives face.
 it is worth noting that this year's two sessions,nmd runner pas cher (http://www.taureaufiesta.fr), the number of high-level team less than the last 9,veste barbour pas cher (http://www.momloft.fr), while the number of representatives from the grassroots level has increased.
< br / > the current executives of listed companies on behalf of the overall weight reduction is the result of policy adjustment, on the one hand weakened the 'leading team' 'Monopoly' influence, on the other hand give other fields as well as representatives of the grassroots more opportunities into to the core of China to participate in the deliberation and administration of state affairs group. " Former deputy director of the National People's Congress, Hubei Province, Ye Qing, deputy director of the weekly Times reporter, such as analysis.
< p > according to times weekly reporter incomplete statistics, in the 2984 National People's Congress, a total of 102 A-share listed companies of high-level, from 99 listed companies,hogan sito ufficiale (http://www.npobs.it), as well as 14 HK listed companies and five listed companies in the United States level.
Listing Corporation executives in the two sessions: the market value of nearly a hundred companies over 2 trillion of the market value of the left behind children to stay in Hong Kong Group
4 name represents the control of the company's market value of over 100 billion
 in these 99 listing Corporation, involving finance, nonferrous metals, coal,air max 95 pas cher (http://www.super-maitresse.fr), medicine, petroleum, petrochemical, media, technology and other fields. March 10th closing A shares of data calculation, the above 99 listing Corporation,scarpe hogan outlet (http://www.muccaebufala.it), the group's total market value reached 231>
< p > in addition,hogan outlet online (http://www.gap-uk.it), Hebei Province National People's Congress, Shineway Pharmaceutical chairman; Fujian Province National People's Congress, Anta company chief executive officer Shizhong and National People's Congress of Shandong Province, Haier Electrical Appliances chairman Zhou Yunjie they represent companies in Hong Kong, two places in the United States listed.
Related Articls:
 
 
   At the end of -ST, Paul shell opera begins to sell frequently sell assets (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
   Oriental Ocean set by raising (http://meguru.jp/cgi-bin/joyful/joyful.cgi)
 
   Orient Gue (http://androidfactory.net/E_GuestBook.asp)
 
 
   And in more than a month today, St Societe Generale disclosure of annual report, the company not only magical losses, to the SSE submitted the application application for revocation of delisting risk warning. St Societe Generale can in a very short period of time occurrence such a reversal of the results, the reason is that actual control person will own gifts of assets of listed companies, completed a "blood type rescue.
عنوان: Safety production speech _4
رسال شده توسط: gdf8e7nert در 31 مه 2016، 06:46:35 pm
safety production speech
< p > our textile industry and transportation industry is the same accident of multiple departments, our textile workers usually operating a machine like a tame lamb, help our whole diameter, wear buckle, spinning, weaving, obediently for our service. Once we break the rules for safe operation, it immediately broke into the a ferocious tiger, open Xuependakou mercilessly swallowed our limb, light flesh suffering, severe broken ribs broken bones, and even the US perilously close.
< p > which one than laughter in the long, which a family than happiness,hogan outlet (http://www.sharkiapoultry.com/http.php), which companies are reluctant to prosperity, which countries are reluctant to prosperity. Security is like a colorful silk thread to our good wishes to connect together, constitute a stable, peaceful,chaussure jordan pas cher (http://www.lemoulindesforges.fr), colorful and beautiful world.
Safety production speech
< p > remember a spinning mill, a year only 18 tenders, her life is full of spring dream, hot summer, autumn Banlan,hogan outlet (http://www.logicidea.it), winter pure,tn requin pas cher (http://www.legravois.fr), she is good at singing and dancing, cheerful and lively, especially a shiny black long hair makes her look more elegant and beautiful. So when Scotch posts, she often reluctant to hair rolled into the cap, advised her, she always like a joke said: "OK, a God for his old man's house to bless me." But God also has to play Dayton. In 1989, spring, in a time when doing the cleaning hair scattered to the spinning belt,hogan outlet (http://www.cem07.it), the instant hair spinning belt tightly bite, with a loud piercing scream, high-speed rotation of the fine spindles with simply to her hair with scalp and uncovered dew bloody skull, died on the spot. Because of the serious illegal operation, a young life was gone,hogan rebel outlet (http://www.scuolevaldo.it), and she was only eighteen years old! Best years coincided with nutmeg Shaotou, just stand in the starting line of life,goyard paris (http://www.luisquartet.fr), trying to enthusiastically to better enjoy life. >
 
 cherish life, to eliminate illegal
 national security is Cathay, the safety of the people is the cas. With safety, we can with a casual mood walk in the fields of the sunset, a small river, crooned "mining Ju tori, carefree and leisurely see Nanshan", with security, we can with a strong will to life - climbing ladder, singing "ambition can sometimes straight hanging cloud sail toaid the sea", with security, our business can be like spring peach booming, with safety,air max 90 baratas (http://www.sontasmusic.com), our country can in the construction with Chinese characteristic socialist road steadily. Security as a light shining in all directions of sun, illuminate our whole life, security such as a root long bond. Between our survival. We human beings to the people live and work in peace and contentment, to social stability and development developed a series of safety measures, such as for the traffic safety, we often at the roadside see some traffic safety signs. But nevertheless or some people careless, resulting in aircraft play Dayton, ships sink to the bottom, train kiss and so on a series of accidents common, repeated Du constantly, to the people brought to compensate for the disastrous consequences.
Related Articles:
 
 
   Summary of (http://www.jsbzzx.com/wygkcn_GuestBook.asp)
 
   Summary of the personal term work of early childhood teachers in 2015 (http://www.infocrystal.com/alink/apeboard_plus.cgi/)
 
   Eight hono (http://fsxx.cug.edu.cn/E_GuestBook.asp)
 
 
   In the process of recruiting departments strictly according to the school students will internal regulations, careful examination, focusing on the selection of, for students to bring the fresh blood. The successful completion of the work to become the future work of the smooth development of the original power. At the same time, it also produced a new session of the student union cadres through democratic elections.
عنوان: http://www.ipbs.biz/ &plusmn
رسال شده توسط: mhK2gSz3kw در 07 ژانویه 2018، 11:09:04 pm
7. four, wipe silver with bvlgari replica jewelry (http://www.inne.co/) a cloth. imitation cartier love bracelets (http://www.mtat.co/) silver jewelry van cleef and arpels replicas (http://www.cngc.co/) for your beloved.
 http://www.hermesjewelry.co/ (http://www.hermesjewelry.co/)   5, http://www.cngc.co/ (http://www.cngc.co/) 5,The ink of the calligrapher's felt is ink and keep dry 10,&aacute; &plusmn; how to invest in gold prices fell today. as far as possible cartier jewelry knock off (http://www.gody.co/) cannot touch water.
 
   http://ucgi.mishima-stable.co.jp/cgi-bin/aska.cgi (http://ucgi.mishima-stable.co.jp/cgi-bin/aska.cgi)
 
   http://www.moneyscience.com/pg/blog/TheReformedBroker/read/796829/qotd-bess-levin-on-the-markets-mute-button#comments (http://www.moneyscience.com/pg/blog/TheReformedBroker/read/796829/qotd-bess-levin-on-the-markets-mute-button#comments)
 
   http://www.hmclyey.com/Review.asp?NewsID=1436 (http://www.hmclyey.com/Review.asp?NewsID=1436)
 
   https://bbs.shiyebian.org//home.php?mod=spacecp&ac=blog&blogid= (https://bbs.shiyebian.org//home.php?mod=spacecp&ac=blog&blogid=)
 
   http://218.23.126.222:88/E_GuestBook.asp (http://218.23.126.222:88/E_GuestBook.asp)
 
   http://ni665833_1.vweb18.nitrado.net/forum/index.php?page=Thread&threadID=3616 (http://ni665833_1.vweb18.nitrado.net/forum/index.php?page=Thread&threadID=3616)
 
   http://tsdyhz.com/plus/feedback.php?aid=173 (http://tsdyhz.com/plus/feedback.php?aid=173)
 
   http://www13.plala.or.jp/gakuki3/cgi_bin/aska/aska.cgi (http://www13.plala.or.jp/gakuki3/cgi_bin/aska/aska.cgi)
 
   http://www.baby1419.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22224&pid=191794&page=2&extra=page=1#pid191794 (http://www.baby1419.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22224&pid=191794&page=2&extra=page=1#pid191794)
 
   http://forumcentrale.com/viewtopic.php?f=5&t=361846 (http://forumcentrale.com/viewtopic.php?f=5&t=361846)
 
   http://ucgi.mishima-stable.co.jp/cgi-bin/aska.cgi (http://ucgi.mishima-stable.co.jp/cgi-bin/aska.cgi)
 
   http://www.crstra.dz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4 (http://www.crstra.dz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4)
 
   http://park7.wakwak.com/~igs/cgi-bin/joyful/joyful.cgi (http://park7.wakwak.com/~igs/cgi-bin/joyful/joyful.cgi)
 
   http://project.sungoal.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=138728&pid=193346&page=1&extra=#pid193346 (http://project.sungoal.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=138728&pid=193346&page=1&extra=#pid193346)
 
   http://www.360gf.cn/plus/feedback.php?aid=4405 (http://www.360gf.cn/plus/feedback.php?aid=4405)