انجمن های گفتگوی بهبودی

پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام => پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدم نهم انجمن پر خوران گمنام => نويسنده: mira در 06 آوریل 2014، 10:05:32 am

عنوان: سوال هجدهم- قدم نهم - راهنمای کارکرد پرخوران گمنام
رسال شده توسط: mira در 06 آوریل 2014، 10:05:32 am
18-آیا هیچ جبران خسارتی وجود دارد  که بخواهم در گمنامی انجام دهم ؟ فقط به این دلیل که شرمنده نشوم ؟ ایا تا به حال  توجیه و بهانه آورده ام که جبران خسارت به من صدمه مالی وارد خواهم کرد ؟ یا به  اعتماد به نفسم لطمه خواهد طد ؟
عنوان: Witness to the extraordinary -- the nurse contest
رسال شده توسط: bcfg5b1ert در 13 ژوئن 2016، 01:34:04 am
in the process of providing medical services, we are not blind, we must bear in mind the responsibility to master the service of this. But in the service we should not follow, more to innovation, exploring the way to success. Innovation is the premise of progress,nmd running femme pas cher (http://www.ama-senior.fr), there is innovation, only progress, there is vitality. "The sea to the end of the day to shore up the top of the mountain peak is me". Facing the work in the face of difficulties, we should always keep the vigorous vitality,air max 90 baratas (http://www.sontasmusic.com), pioneering and enterprising courage, with creative spirit to carry out the work.
< p > our clinical nurses, for the grass-roots staff also plays his own light and heat, adhere to "the patient as the center" the concept of clinical service, carry forward the life-saving humanitarian spirit, based on their own jobs, steadfast do medical service work.
Witness to the extraordinary -- the nurse contest speech
< p > in the Wenchuan earthquake lead national calamity, the hospital staff have registration required to take part in the rescue work of first-line, to contribute their strength showed us health care workers of love. Although we didn't manage to rushed to the front line to work, but I think we insist on their own position, this is our own "front-line", and we are still capable to disaster area to help,tn pas cher (http://www.forum-sirh.fr), for example, we have to contribute generously or non remunerated blood donation or is donated clothes, to contribute their strength.
< p > with the rapid development of society, the continuous development of science and technology, we work to constantly improve themselves, eager to learn, tapping new resources. Now more and more rapid turnover of knowledge, it is never too late to learn has become many people's struggle slogan. So we should continue to charge their own, to grasp a solid theoretical basis for our clinical services backing.
< br / > now the most popular topic is likely to be the financial tsunami impact on the global, many people think effects of the financial crisis is far away from us, actually otherwise, the financial crisis has on our lives produced many real, the closure of enterprises, enterprise business, corporate Zaixian layoffs and other. When the financial crisis comes, how do we respond positively, how to stand on the post, cherish our work,hogan outlet (http://www.pacetalker.com/your.php), we know that a job is not easy to come by. In the face of the current situation, every one of us in the employment of workers, more cherish self.
 our work is trivial and heavy. In the course of the work, my heart has changed a lot. From the beginning of unrealistic expectations,hogan outlet online (http://www.creartcri.it), and now appreciate the details the importance of; from the start of the formal and discomfort,hogan outlet (http://www.denureinsurance.com/game.php), to now of calm; from the beginning of the senseless, to the present and environment integration, the business understanding. We are very important in the work of nurse patient communication, we always try our best to do our best, but still meet some patients unreasonable demands. Once I politely refused a patient's unreasonable demands, the result was his gratuitous abuse,pandora outlet (http://www.magareadvocates.com), although the eyes with tears of grievances, but I still bear down,ray ban outlet (http://www.coppaconti.it), argue, and finally get the their due respect and power. I just want to do their own work, to provide services for patients.
 ordinary witness outstanding - the nurse contest speech
Related Articles:
 
 
   Educators Report (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
   Coal mine safety training per (http://sportsfan.jpn.org/cgi-kban/sunbbs.cgi?mode=form&no=156&page=1</a)
 
   Implementa (http://www.snqxj.cn/guestbook.asp)
 
 
   With the reform of the administrative examination and approval system, and give prominence to the "on administrative licensing" learning, advocacy, through organizational learning and training, forestry system of cadres and workers to deeply understand the basic spirit of the three laws, to further strengthen the administrative law concept, improve the ability and level of agricultural management according to law.