انجمن های گفتگوی بهبودی

وابستگان گمنام (Coda (Codependents => سوالات جدید قدمهای دوازده کانه کودا => قدمهای دوازده گانه وابستگان گمنام CoDa => قدم سوم هموابستگی => نويسنده: sara در 14 اوت 2013، 07:55:52 am

عنوان: سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: sara در 14 اوت 2013، 07:55:52 am

4- آيا  آماده رها كردن و اجازه دادن به خدا براي اداره زندگي ام هستم؟

   
عنوان: پاسخ : سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: شمین در 14 اوت 2013، 08:14:44 am
4- آيا  آماده رها كردن و اجازه دادن به خدا براي اداره زندگي ام هستم؟

   
.
.
در قدم دو متوجه شدم که در تجربیات گذشته ام به نیروی برترم اجازه  برای امور زندگیم ندادم ونتیجه اعتماد نداشتنم این بود که از زندگیم راضی نبودم  وآرامش نداشتم .آمادگی دارم رها  کنم زندگیمو وبهش اعتماد کنم.قدم دو متوجه شدم که باور و ایمان به نیروی برتر زمان  میخواهد بهبودی یک پروسه ست با به کاربردن ترازنامه،صحبت کردن با راهنما،بروشورهای  کودا و قدم کار کردن روز به روز ولحظه به لحظه به نیروی برترم اعتماد کنم.
عنوان: پاسخ : سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: shadi92 در 16 سپتامبر 2013، 02:41:25 pm
4- آيا  آماده رها كردن و اجازه دادن به خدا براي اداره زندگي ام هستم؟

   
در حال كسب امادگي هستم تلاش ميكنم روزانه ام را با اراده خداي مهربون همسو و هم راستا كنم اين مهم به كمك انجمن راهنما خواندن مطالب در حال انجامه مطمئنم روز به روز بيشتر ميشه
و همچنين  به كمك دعا ومراقبه روزانه
عنوان: پاسخ : سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: مجتبا در 17 سپتامبر 2013، 02:34:07 pm
با تغییراتی که در برنامه تجربه کردم
یعنی آگاهی ها وپیشنهاد های برنامه را به کار بستم وشاهد کاهش دردورنجم و بهبود اوضاع روحی روانیم شدم کم کم به این باور رسیدم که نیروی برتر می تونه با استفاده از ابزارهاش سلامت عقل رو به من برگردونه
وبا تجربه سپردن روزم به نیروی برتر و سپردن هرچیزی که برایم مسئله بود به ان
تجربه کردم که همه چیز وقتی میسپارم بهتر پیش می رود
اما سپردن  خیلی دشوار نبود چون هم می سپردم هم خودم کنترل میکردم
این طوری دونفری همه چیز را تحت کنترل داشتیم
اما نتیجه مطلوب نبود ومن مدام در حال انقباض بودم
واصلا وضعیت مطلوبی نبود تا اینکه تصمیم گرفتم خودم رها کنم و فقط مسئولیتهایم را انجام دهم وکنار بایستم و ببینم نیروی برتر چگونه داستان را رقم میزند
نتیجه این شد که درکهای روزانه ام یکباره زیاد شد و فقط آنچه برایم پیش می امد با دانش برنامه و کتاب مراقبه روزانه کودا و فقط برای امروز ان ای وسایر نشریات تطبیق می دادم و به درکها و تجربیات خوبی می رسیدم
واوقات بیشتری از روزم ر درحال خوب و بهبودی به سر می بردم
با انچه که پشت سر گذاشته ام امروز آماده رها کردن هستم چون تجربه کرده ام که رها کردن پای مرا به عالم بهبودی باز می کند
هم رها کردن کنترل هم رها کردن اراده شخصی
امروز قبل از واکنش ب هرشخصی اراده خدا را درنظر میگیرم و سعی میکنم همسو با اراده خدا رفتار کنم وبه این ترتیب عالم بهبودی را تجربه می کنم
وبه این نتیجه رسیدم که آنچه من از ان آسیب می دیدم و حالم خراب می شد
رفتار دیگران نبود بلکه واکنش من به رفتار دیگران بود
 
عنوان: پاسخ : سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: shadi92 در 05 فوریه 2014، 01:50:04 pm
4- آيا آماده رها كردن و اجازه دادن به خدا براي اداره زندگي ام هستم؟
با وارد شدن به برنامه آگاهيم و دانشم از اثرات رها كردن و كسب نتايج مطلوب روز به روز بيشتر ميشه
تلاشم  در اين هست كه طبق روال گذشته پيش نرم و اجازه بدم به نيروي برترم براي جاري شدن در لحظه هايم.
 و فقط بايد اراده وتصميم بدون لغزش وتنزلي داشته باشم كه در"" لحظه هاي حياتي"" خودم سكان رو به دستم نگيرم صبر داشته باشم  و كمك بخواهم چون دقيقا در لحظه هاي حياتي رها كردن براي من سخت ميشه و خودم با عقل خودم سعي در جمع و جور كردن موقعيت دارم .
عنوان: پاسخ : سوال چهارم - قدم سوم – هموابستگان گمنام
رسال شده توسط: milena در 01 آوریل 2014، 12:44:20 am
بله گاهی اماده ام ومیسپارم ولی گاهی نه وخودم کنترل میکنم ولی باز عاجز ودرمونده تسلیم میشم ومیسپارم دوباره به خدا فقط باید هر وقت اتفاقی بیفته یاد قدم سه بیفتم که اراده وزندگیمو بسپارم بخدا واون هر کاری بخواد انجام میده ومارو هوشیار میکنه انتخاب میکنم ومشورت میکنم ومسیر درست میرم ونتیجه رو بخدا میسپارم هر اتفاقی بیفته حتما خواست خدا بود که من اینکارهارو انجام بدم برای من پیش امده یک موقعهای خواستم رها کنم ولی نشده ترسیدم وبا یاداوری این قدم که من نمیتونم رها کنم وازدیگران کمک بگیرم فقط بسپارم بخدا اروم شدم ورها کردم
عنوان: Super funny cold joke, have to see
رسال شده توسط: hgsdrt13ser در 02 مه 2016، 06:56:31 pm
card!!< p > 5. To go downstairs to eat, see a pair of young lovers, woman playing with the phone, male feeding female, female eat said the sentence: "feed quite skilled ah!" the man was very proud of: "of course, out of practice!" woman immediately face big change in his mouth with rice a paizhuozi scolded:,hogan outlet online (http://www.mesegravidanza.it), "said you and who practiced?" the man thought for a moment, intermittent said: "dog!",golden goose uomo saldi (http://www.sli2011.it),< p > 6. Little nephew four or five years old, on his home ground and picked up two cents. He is very happy, but take a look at is the "1992" of money, he is unhappy,scarpe hogan outlet (http://www.tattoodimuro.it), lost the money said: "this money is out of date!" a 6 year old children to write "love is any". Love is when you fall out of a door, but still can smile. Because you know your friends, not because you are not complete, you stop loving you.
Super funny cold joke, have to see
< p > saw her and other boys kissing, holding a bottle of unknown liquid rushed forward: "I want to put you disfigure! Let you to cheat!",
 boys sneered: "is the remover
 1 in class.
,scarpe hogan outlet (http://www.villafloramiao.it)!"
 Xiao Ming said: "if you can travel through time, I have to Newton home a Durian tree."
 said the liquid to the girls face splash, the people around to see her disfigured, give away.
 girls are very afraid,chaussure tn pas cher (http://www.bunjee.fr), but strange after a good while there is no sense of tingling, asked: "what are you throwing?"
 wife directly picked a slap in the face to him,hogan sito ufficiale (http://www.gap-uk.it), you also call you are using mobile, Unicom
< p > 4. A boy to small mobile phone number is saved to 10086,hogan sito ufficiale (http://www.pediatriaemergenze.it), so that you can need not worry about his wife to see the caller! It smart?! the third call today, showing the 10086, he confidently in front of the wife connected telephone. The wife asked, who calls him the phone screen to his wife face before a pass,hogan sito ufficiale (http://www.cem07.it), wife, is a mobile phone.
 2 a boy dissatisfied with his girlfriend derailed, tracking her to a place.
 3 Shaolin Temple four monks: tact, Shen Tong, Hui Tong, tong... Abbot: China unicom..
 more about a hilarious joke recommended:
 teacher stood on the podium, said: "Xiao Ming, if you can cross time and space, what do you want to do?"
Related Articles:
 
 
   Bill · Gates by what management Microsoft emp (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
    (http://www.mikeoneskoband.com/index/)
 
   Business the use of money policy (http://www.infocrystal.com/alink/apeboard_plus.cgi/)
 
 
  International tax planning is the domestic tax planning within the scope of the extension and development, its behavior not only across the tax environment, but also related to the tax policy of more than two countries. Therefore, international tax planning than those of the domestic tax planning is more complex.