انجمن های گفتگوی بهبودی

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) => قدمهای دوازده گانه الانان - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها) => قدم پنجم - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها) => نويسنده: sedighe در 22 آوریل 2013، 07:22:26 pm

عنوان: سوال 4 _ قدم پنجم ال_انان
رسال شده توسط: sedighe در 22 آوریل 2013، 07:22:26 pm
4 _ آيا بعد از اعتراف صادقانه خطاهايم ، احساس آرامش ميكنم ؟
عنوان: پاسخ : سوال 4 _ قدم پنجم ال_انان
رسال شده توسط: sedighe در 26 آوریل 2013، 06:30:41 pm
در زمان اقرار به خطاها از يكسري احساسات عبور كردم تا به آرامش و احساس خوبي رسيدم ..
  با بيان اتفاقات گذشته ابتدا احساس خشم و هيجان .بعد احساس غم ..احساس گناه و خجالت بخاطر اينهمه نا اگاهي و اشتباه در ادامه با كمك راهنما دعا براي كسانيكه همانند من بيمار بودند و از روي بيماري بوده كه مرا رنجاندند . در آخر تشويق راهنما به گذشت و بخشش ..
 در پايان ترسهايم تخفيف و احساس بهتري به راهنما و خداوند و خودم پيدا كردم ..
  .احساس سبكي و رها شدن از بند اسارتها ...
عنوان: CONTROL LAW FLOOD REPU_3 OF THE PEOPLE'S of the people's Republic of China Natio
رسال شده توسط: alwxbz0ws در 20 آوریل 2016، 02:18:51 am
Chapter II Flood Control Planning,hogan outlet online (http://www.schotterwerk-hobag.it)
 Article 9 Flood control planning refers t&gt,goyard prix (http://www.luisquartet.fr);
 Water conservancy administrative departments under local people's governments at or above the county level shall,stylo mont blanc pas cher (http://www.recherchesimmobilieres.fr), under the leadership of the people's governments at the same level,scarpe hogan uomo (http://www.protezionecivilelestizza.it), be responsible for routine duties of organization,goyard pas cher (http://www.d2igroup.fr), coordination supervision,golden goose outlet (http://www.as-merano.it), and guidance for flood control within their respective administrative areas. Construction administrative departments and other relevant administrative departments under local people's governments at or above the county level shall,hogan outlet online (http://www.aial.it), under the leadership of the people's governments at the same level, be responsible for relevant work of flood control within their scope of powers and duties.
< p > the construction administrative department and other relevant departments under the State Council shall, under the leadership of the State Council,hogan outlet (http://www.labambinadellasestaluna.it), and be responsible for the relevant work of flood control within their scope of powers and duties.
Related Articls:
 
 
   The adapta (http://www.gj3z.com/E_GuestBook.asp)
 
   Rural land contract law of the people's Republic of China _17 (http://k-r-s.s17.xrea.com/hpdiary/apeboard.cgi?command=read_message&msgnum=75/)
 
   Yang Ziyi, (http://m.bk7777.com/guestbook.asp?guestid=)
 
 
To start a debate, let's go home and get ready. A listen to is about Chinese hurdler Liu Xiang, the classroom suddenly blasted away the pot, everyone NiYiYan me a language, talking, and agreed tomorrow to launch the PK war.
عنوان: Rose blooming youth who can stop
رسال شده توسط: bvr5b3hbfg در 24 آوریل 2016، 07:57:35 am
Rose blooming youth who can stop
,chaussure tn pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr)
 students about (Tao Shiqing, a key senior high school graduates) hereby declare: not I/>   
   
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; me some, but the teacher only speak the in front of the human skeleton,hogan roma outlet (http://www.protezionecivilelestizza.it), did not speak at the back of the reproductive system,tn requin pas cher (http://www.inmemoryof-erikvandewiel.fr), storytelling, to see their own. Fifteen year old us, at that time is in adolescence,goyard pas cher (http://www.luisquartet.fr), some changes in the body, the heart has long been a want to know a little desire, secretly see, but just know girl breast development and menstruation is how one thing, for some sensitive issues or a blank./>   
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; normal road is blocked, we had no choice but to go crooked in go, some students go crooked road to around the back,hogan sito ufficiale (http://www.sgs-italia.it), some students just the opposite, more walk more curved.< br />  & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; my junior high school is a very good school, third year, class a boys like me, hotly pursued me, I awoke and found around the students, basically in the cover of darkness. I did not want to make a boyfriend, but also understand that high school students should learn to be heavy,louboutin pas cher (http://www.chaudieresabois.fr), but ultimately failed to resist the desire of their youth to flourish, perhaps can not resist the charm of the boy. He not only studies well,scarpe hogan outlet (http://www.a4distribution.it), but also grows very sunshine. I also like him,scarpe hogan outlet (http://www.festivaldelleerbe.it), he was shy to accept his feelings./>   
&;Related Articles:
 
 
   Miss _114 (http://joohyuneng.com/default.asp?mnuidx=12&field=&keyword=&page=1&gno=10)
 
    (http://www.rican.biz/php/)
 
   One hundre (http://www.globe.gov/c/E_GuestBook.asp)
 
 
   A year, tomorrow you must go abroad game, I know you expect this has for a long time, this is the game for the first time since you hurt, I miss the time you are not injured, perhaps we still have the opportunity to see many, maybe the situation will better than it is now a little. But I am very satisfied, although you are not particularly able to understand me, even when I was angry, you never coax me.
عنوان: Finally in that year, we have nothing to talk about.
رسال شده توسط: d836zfgree در 29 آوریل 2016، 01:07:40 pm
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; there is no photos can be read, only light memory,scarpe hogan uomo (http://www.protezionecivilelestizza.it), light, just like you in my world go so like a light, the trace of wind, a little rain. If you don't come, my world will be beautiful, I don't think so, because that's what I have in my life.
      if, if life is only like the first signs,tn femme pas cher (http://www.laparenthese-pernes.fr), we are not to have better memories. This life, you will not be old in my heart, but I do not have the determination of the person, I can not be you do not marry, I can not wait for your life. I don't expect the afterlife, it was a lonely dream, I would like a beggar pain, feel very cold world. For you,goyard pas cher (http://www.achiary.fr), I seem to be a beggar craving you give me a hint of warmth, but it will be the most distant dream, often think, why he can't take you erase from my world, but there is no answer, I did not do that you don't want.
      that year, we can talk about anything, that year, we are drifting away. Finally in that year,chaussure tn pas cher (http://www.bunjee.fr), we have nothing to talk about.
      can not use the wrong description in the past can not be used to correctly describe the future, this way,goyard prix (http://www.d2igroup.fr), even if not willing to, still have to look back and look at the eyes. Your life then, as people say: life is not the best nine in ten. So want to come, all also feel no matter.
      I was to once upon a time, in the future the future. Sunflowers in the road eventually also however is a yellow flowers, yellow, which makes me tired of the color of the flower, really is I most regret flowers, who will I plant a sunflower, who will bury me a sunflower.
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; there is no so deep love also won't have so deep resentment, so many things is always relative with, we always want to appear only which a, and complementary to the born of a couple, always seem to give us a bit of a headache. Chaos everything, time of flashy as the clouds disappeared, just the fleeting time still occasionally crossed your mind, quiet and quiet,hogan outlet online (http://www.spazioufo.it), chaos is also on the chaos. Not as good as water there would be no social commitment, without you,golden goose scarpe donna (http://www.osteriainpiazza.it), I think I can't seem to be there. I admit, this life you will be in my heart, wipe out not to remember.
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; that year, you and I counterparts. That year, we play slapstick. That year, too far away, that year, too joke.
  & nbsp; & nbsp; & nbsp; fleeting the is what color the to pay homage to him with a kind of what kind of tone, the future and the color is what kind of, but also the sacrificial victims with what kind of color. I, is not filled with sad color, I,hogan outlet online (http://www.tattoodimuro.it), is not filled with feeble.
Related Articles:
 
 
   Revision of the page --- chan (http://www.rinkworks.com/rinkforum/search.cgi)
 
    (http://ezyrecon.com/files/)
 
   We met The imprint is engraved on my heart. (http://old.sis-statistica.org/magazine/spip.php?article163)
 
 
  How long how long, everyday we're preoccupied with trivial matters, numbness of body in the busy mind the unexamined in the struggle, spring, summer, autumn and winter seems to to which we have no boundaries, even date also becomes no more important, so think of spring, only a memory of childhood fragment: Spring itch itch blowing over the cheek, ground was showing the grass such as furry meadow, occasionally a few yellow daisies to us Zhankai one cute smile, partners happy pace, accompanied by their songs sway in the green leaves.
عنوان: Yangxueanshen five ginger tea health diet - calming
رسال شده توسط: nk75xpre2 در 11 مه 2016، 05:39:50 pm
< p > jujube ginger jujube flavour Ganwen, with Bu Zhong Yi Qi,hogan outlet online (http://www.eplusplus-showcase.it), nourishing and soothe the nerves role: ginger Weixin temperature,golden goose saldi (http://www.fast2fastnet.it), with the temperature in antiemetic, dispel cold; the combination of the two,hogan outlet online (http://www.gap-uk.it), can give full play to the role of ginger,goyard pas cher (http://www.reiki-par-essence.fr), promote blood circulation, improve the symptoms of cold hands and feet. In addition, ginger, jujube tonic warm up heavy, due to the treatment of cold stomach is very effective.
Yangxueanshen five ginger tea health therapeutic method | nerves
< p > "home to prepare ginger, ailment don't panic", in fact,nike tn pas cher (http://www.versions-bois.fr), are speaking to eat ginger disease prevention effect, ginger, pungent, scattered cold sweating, relieving cough and phlegm, and stomach,hogan outlet online (http://www.festivaldelleerbe.it), stop vomiting and other health effects, with brown sugar,scarpe hogan outlet (http://www.aial.it), jujube, green tea,hogan outlet (http://www.npobs.it), etc. Different Excipients and refinement is infinite. To be healthy, standing ginger.
Related Articles:
 
 
    (http://bbs.hbcsoft.com/showtopic-1114654.aspx)
 
   Henan Agricultural listing Corporation benefit (http://mimimami.raindrop.jp/APE/memo/apeboard_plus.cgi?command=read_message&msgnum=10/)
 
   Fan Fuchun, vice chairman of the Commission in the post in the oil after several (http://www.topigschina.com/plus/guestbook.php?lang=gb2312&gotopagerank=&totalresult=4602&pageno=428)
 
 
    This is Kewaxiqiben season for the first time assists. With the high optical performance and Heikki Milicic can finally breathe a sigh of relief, in fact this is not the game he all performance, in 30 minutes of time, Heikki Milicic has also completed the five steals, three successful per capita reflects that he is a complete player.
عنوان: Great wisdom of the news agency to participate in the report eighteen
رسال شده توسط: vbb5c4rqp در 16 مه 2016، 12:43:28 pm
< p > in Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council in written form approval, Arsta grams news agency to to China Journalists Association for registration formalities. The great wisdom of the announcement revealed that the two reporters Station yesterday formally, and approved by the relevant departments, aastocks agency from yesterday in 18 big reports. The State Council in Hong Kong and Macao
 first private enterprises in the mainland by the control of the Hongkong news agency was allowed to set up a reporter Station in the mainland and allowed to report eighteen. Headquartered in Shanghai, big wisdom (601519), announced last night, said the company is a wholly-owned subsidiary of Arsta G network information Co.,scarpe hogan outlet (http://www.sgs-italia.it), Ltd. operation aastocks agency have been allowed to set up reporter post in Beijing and Shanghai, and in 18 big reports.
< p > to the great wisdom of the announcement said aastocks agency has recently received the all China Journalists Association (HKJA China) of the Hong Kong and Macao News Agency registration certificate of resident reporter in the mainland, the two reporters Station yesterday formally.
< p > Daily reporter log on to the big wisdom site saw the three modules: the home of a prominent position has been hanging out "Eighteen big topic, respectively through 18", "I in the field" and "the latest reports, and published by reporters selects the eighteen big news.
< p > although its great wisdom aastocks agency success in the mainland established correspondent, but this with the previous rumors of great wisdom will get news agency license is still a slight discrepancy.
Great wisdom of the news agency to participate in the report eighteen
< p > the great wisdom of the current business is given priority to financial software sales, terminal,hogan outlet online (http://www.red2-ilfilm.it), the company boss Hongkong has always hoped to great wisdom in China can become a Bloomberg news.
< p > 2010,scarpe golden goose (http://www.cremavvenimenti.it), great wisdom at a cost of $29 million acquisition of a wholly-owned Asda G network information Co., Ltd.,scarpe hogan outlet (http://www.red2-ilfilm.it), the Hong Kong and the Greater China region financial information service provider. According to news agencies in Hong Kong and Macao in the mainland established correspondent of the examination and approval procedures, aastocks agency applications in Beijing and Shanghai for the establishment of a correspondent station must first apply to the central government in the Hong Kong Special Administrative Region liaison office,hogan outlet (http://www.aial.it), which will apply and related materials transferred to Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council for examination and approval. 2010
 however,air max pas cher (http://www.super-maitresse.fr), difference between great wisdom appeared to play down in two ways. Since last year, great wisdom under the banner of "big wisdom agency on behalf of the recruitment of journalists,golden goose outlet (http://www.comprensivoroncadelle.it), even at the expense of paying poaching. When we meet for a time the media reporters greetings have become" great wisdom to you call? "And" did you go to the big wisdom? ",< p > in addition, aastocks agency certification of sina Weibo name for "intelligence agency",hogan outlet (http://www.labambinadellasestaluna.it), and the News Agency reporter in foreign claims is "great wisdom news agency", and now the first in aastocks agency name, do not rule out the treat time >
 "before that great wisdom is directly applied for licences in the mainland, now it is the route through Hong Kong and Macao news agency." A personage inside course of study yesterday evening on Daily reporter said "and other communications agency in Hong Kong in the mainland for the establishment of a correspondent station is different, aastocks agency the actual controller is in the mainland."
Related Articls:
 
 
   China Merchants Bank 35 billi (http://lenoverelab.org/tracker)
 
   The 75 year old former tobacco magnate to venture 85 years selling orange to carry (http://www.infocrystal.com/alink/apeboard_plus.cgi/)
 
   The sale of shares 470 millio (http://cgi.takamatsu-shisui.org/bbs6/tcb1974.cgi)
 
 
   But the company also said that the repurchase of shares only as market management, maintenance of shareholder rights and interests of a stage means, in the long run or to adhere to the "to benefit as the center" business philosophy, and strive to improve the performance of the company.
عنوان: 90 high handed confession
رسال شده توسط: dfg8x5sdfy در 20 مه 2016، 03:05:10 pm
1, I like you so much, you like me will die ah? 2, you can't cook, give me one side to stay, I'll do it for you later! 3, this world who are not qualified to like you, in addition to me! 4,scarpe hogan outlet (http://www.red2-ilfilm.it), how do you so stupid ah you, after what happened to stand behind me, know not? 5, one day, your name will appear in my account book. 6, you stand there while I ran! 7, you listen to me, I love you ~ ~ ~ ~ ~ remember ah! 8, who will take you away from me, unless you step on my body from the past! 9. All the good things in the world should belong to me, including you. 10,goyard pas cher (http://www.d2igroup.fr), you sweep the room for me, I go to sweep the world for you! 11, love you is my patent, see who dare to do something illegal? 12, you want, as long as I have to give you, you are still outside to what ah, to be honest with me. 13,hogan olympia outlet (http://www.labambinadellasestaluna.it), I heard that it is very cheap to get married now,tn requin pas cher (http://www.puyravault85.fr), we are going to get married! 14, a lifetime so long, and so you calculate what? 15, I want to give you happiness, others I do not worry. 16, you are not allowed to bully her,golden goose outlet (http://www.osteriainpiazza.it), only I can! 17, you wait, one day you will be my son's mother! 18, you have the ability to take good care of yourself, or honestly let me take care of. 19,scarpe hogan outlet (http://www.aial.it), think of you,air max femme pas cher (http://www.horizonsgourmet.fr), I have to find you. 20, I want to give you happiness, who can not stop! 21, I do not want to bully people, which can let others bully? 22, I love go Marx's way,hogan outlet online (http://www.focolareasiatour.it), know how to do? 23, what time do you want to marry me, I marry you! Written really good, is to see the real after 90,... I say love you will not change the generation after generation I say love you generation after generation will not changeRelated Articles:
 
 
   Good night, there's no star in the sky (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
   365 days (http://www.sxdgzx.com/wygkcn_GuestBook.asp)
 
   Accompany is one of the most beautiful love! (http://photo77.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26358&pid=40823&page=1&extra=page=1#pid40823)
 
 
  Every night when I used a mobile phone, the phone alarm set. My mother likes listening to the Phoenix legend on the moon, I'll put it to ring the alarm, she wanted to wake up to more comfortable, is booked, I would put my phone quietly back into her pillow, she has slept very familiar, has always been too tired. The second day in the morning, the bell will be on time to wake her up, in fact, sometimes when I do not sleep well, I will be awakened by the bell.
عنوان: cartier love bracelet replica real gold in 2000 3 Li Shengxian
رسال شده توسط: haN1Bd4dOw در 25 اكتبر 2017، 11:05:17 pm
each group of 15-25.and low-fat yogurt etc it reporter: pandora charms clearance sale (http://www.frad.co/) Why did you decide to eat vegan? as well as antioxidants that fjallraven mini backpack (http://www.fjallravenbackpack.com/) are important for maintaining cell health.7 concentrate idea is amazing First sea cucumber is a kind of high cartier bracelets knock off (http://www.dftnj.com/) protein nutritional supplements. the body is recovering in the morning,[similar] China literature journal full-text database before 10 1; Liu Baohua; the driver of the car - dietotherapy fitness [J]; Zhongnan automobile transportation; 10 1995 2; Q& A [J]; Q Mstching; thin girl in 2011 07; 3; Hsu Chi high fiber cereal diet [J]; happiness (love); 2011 08 4 "thin girl" call for papers; [J]; thin girl in 2011 07; Fandik 5; summer drinks; DIY[J]; Health Science (fitness) in 2011 08; 6; [J]; see "blandishments" fattening life sixteen seven; 2005 12 to 7; the "seven life science; with" [J]; food and health; 02 2000 8; Hu Wei; now what Hi city [J]; to you at the beginning of 2002 11; 9 Xiao Dong; Confucius; health and longevity Road [J]; food and health; 10 1999 10; life tips [J]; I wish you good health; in 2011 09 Chinese important conference papers full text database before 1 1 Curtis Dan;; tea art service heart [A]; cartier love bangles replica (http://www.n8v.co/) Shanghai tea cross-strait exchanges conference [C]; 2004 China important Newspaper Database 10 1 Liu Yanan; life improving fitness and a new law [N]; popular science news; 2002 pandora christmas charms sale online (http://www.tazib.com/) 2 liang; money fitness Zhejiang fire [N]; Zhejiang daily; in 2000 3 Li Shengxian; all kinds of the spa [N]; Chinese news; 2000 4 Xu Yongcheng fitness; why must go to the gym
   070427 07004369 yeti coolers for sale (http://www.yeticuptumbler.com/) -14| network audio-visual license No. rice, shrugs: practicing trapezius.
 
   http://www.deathsvertigo.com/drupal/node/2066#comment-11115 (http://www.deathsvertigo.com/drupal/node/2066#comment-11115)
 
   http://fblaw.co.il/fluxbb/viewtopic.php?pid=29723#p29723 (http://fblaw.co.il/fluxbb/viewtopic.php?pid=29723#p29723)
 
   http://hosting.spookysin.org/forums/viewtopic.php?pid=180380#p180380 (http://hosting.spookysin.org/forums/viewtopic.php?pid=180380#p180380)
 
   http://okobi.org/ (http://okobi.org/)
 
   http://www.linktanker.com/item/104886 (http://www.linktanker.com/item/104886)
 
   http://www.phantomers.eu/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?76378.last (http://www.phantomers.eu/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?76378.last)
 
   http://mkulimabora.com/index.php?item/24506 (http://mkulimabora.com/index.php?item/24506)
 
   http://pullstringlife.com/profile/qei9spwtzqw (http://pullstringlife.com/profile/qei9spwtzqw)
 
   http://matchcanada.net/profile.php?id=4632 (http://matchcanada.net/profile.php?id=4632)
 
   http://slaphappydomains.com/forum/profile.php?id=563 (http://slaphappydomains.com/forum/profile.php?id=563)
 
   http://d-discount.com/forums/topic/10394/disney-dvd-sets-supine-leg-lift/view/post_id/10395 (http://d-discount.com/forums/topic/10394/disney-dvd-sets-supine-leg-lift/view/post_id/10395)
 
   http://www.community.goplantbased.co.uk/profile.php?id=4596 (http://www.community.goplantbased.co.uk/profile.php?id=4596)
 
   http://forum.hndcomputer.com/viewtopic.php?pid=499448#p499448 (http://forum.hndcomputer.com/viewtopic.php?pid=499448#p499448)
 
   http://i-quimica.com/index.php?item/52246 (http://i-quimica.com/index.php?item/52246)
 
   http://d-discount.com/forums/topic/10393/van-cleef-replicas/view/post_id/10394 (http://d-discount.com/forums/topic/10393/van-cleef-replicas/view/post_id/10394)