انجمن های گفتگوی بهبودی

)---(پـــرانـتــز)!i( بـــاز)---( => قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی => نويسنده: اسماعیل در 25 فوریه 2013، 12:02:20 pm

عنوان: سوال دوم قدم اول : پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل مواد مخدّر بزنيد.
رسال شده توسط: اسماعیل در 25 فوریه 2013، 12:02:20 pm
اسماعیل تو بخاطر مصرف مواد تو چه کارها کردی ، برای تهیه مواد کجاها که نرفتی  ،
اسماعیل تو بخاطر یک ساعت نشگی و یا 12 ساعت نشگی مواد چه بلاهای را بر سر خودت که نیاوردی
مواد اینها گرفت : آبرو ، اعتبار ، حیثیت ، پول ، زن ، بچه ، خانه را از ما گرفت . مواد هر کاری خواست با تو انجام داد .
مواد اینها را به من داد : بی اعتباری . انزوا . خود فروشی . زندان . تیمارستان . دزدی . انزواء . ترس
منظور از نوشتن عجز های زمان مصرف :
من چرا باید امروز عجزهای زمان مصرف خودم را بنویسم
 بخاطر اینکه من آدمی فراموش کار هستم
 مخصوصاً بعد از اینکه یک کم آب زیر پوستم جمع شد سریع گذشته خراب خودم را فراموش میکنم .
 چونکه همه ما بواسطه مصرف کردن بی رویه مواد  حافظه مان کوتاه مدت شده
 و تمامی دریچه های افکامان بسته شد ه اند .
من سریعاً ، بدبختی ها ، آشفتگی هایم ، طرد شدن هایم از طرف خانواده و دوستانم و اجتماع ، اخراج از کار، خماریهای زمان مصرفم ، ... را فراموش میکنم .
مخصوصاً شب اولمان که به انجمن آمدم یادمان رفته چه حرفهای می زدیم ( .....)
اما من نشگی اولین بار مصرفم را هیچ زمان یادم نمی رود
چونکه یک ریشه از بیماری اعتیادم لذت طلبی است .
اما بعد از یکسال یا دو سال پاکی همه چیز ها را فراموش میکنیم
و یادمان می رود که از کجا آمده ایم . به جلسات نمیایم . راهنما ولش کن . جلسه قدم بیخیال . سکوت کردن ( طرف روحانیت گرفته )
پس اسماعیل عجز های زمان مصرف خودت را بنویس
 نه برای الان بلکه برای دو سه سال آینده ، زمانی که یابو برداشت غرور آمد به سراغت ،
 اگر فردا اجتماع مرا پذیرفت ، صاحب خانواده شدم ، صاحب اعتبار شدم ، صاحب شغل . رهجو . زن . بچه . مال و اموال . و مدت پاکی
فراموش نکنم از کجا آمده ام .
اسماعیل یادت نره مواد با تو چه کار کرد و چه بلاهای بر سر تو آورد همیشه آویزه گوشت کن .