انجمن های گفتگوی بهبودی

معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => نويسنده: حسین فردین در 08 سپتامبر 2012، 10:56:38 am

عنوان: چرا انجمن 12 قدیمی را برای ادامه بهبودی انتخاب کردی؟
رسال شده توسط: حسین فردین در 08 سپتامبر 2012، 10:56:38 am
من پس از ترکهای مداوم به این نتیجه رسیدم که
راههای ترک را بلدم ولی مشکل من ترک نیست بلکه
راهی برای در حال ترک ماندن بلد نیستم
با ورود به انجمن12 قدمی توانستم بیماری خودم را بشناسم
وبا کارکرد12 قدم توانستم تا حدودی جلوی بیماریم را بگیرم و
دیگر به سراغ مصرف هم نرفتم

تمام کسانی که روزی در تشنج . عصبی بیحوصله وحتی
بی مسولیت شرورو....بودن که حتی عدهای از انها پس از مدتی
معتادشده بودن ودیگر غیر قابل تحمل
زمانی اینهارو میدیدم که کلی برای خود و دیگران شخصیت داشتن
پس از تحقیق و پرسجو از خودشان همه گفتن
راهی برای درست زندگی کردن و زنده بودن پیدا کردن
ان هم انجمن 12 قدمی است :rose:
عنوان: پاسخ : چرا انجمن 12 قدیمی را برای ادامه بهبودی انتخاب کردی؟
رسال شده توسط: omid20 در 05 آوریل 2013، 01:59:23 am
چون راهی دیگر رو سراغ ندارم
عنوان: پاسخ : چرا انجمن 12 قدیمی را برای ادامه بهبودی انتخاب کردی؟
رسال شده توسط: rasool در 12 اوت 2013، 01:10:54 pm
چون راهی دیگه ای برای ترک کردن و در ترک باقی ماندن سراغ نداشتم.
انجمن 12 قدمی به من عشق دادن رو یاد داد.
قلب انجمن ما وقتی در حال طپش است که 2 معتاد، بهبودی خود را با هم در میان می گذارند.