انجمن های گفتگوی بهبودی

وابستگان گمنام (Coda (Codependents => وابستگان گمنام (Coda (Codependents => نويسنده: zeinab در 09 ژوئن 2012، 01:10:31 am

عنوان: عشق افراطي واعتياد به عشق
رسال شده توسط: zeinab در 09 ژوئن 2012، 01:10:31 am
برگرفته از مقالات مجلهasheghi4u

هنگامي كه عشق از يك عامل رشد دهنده وسازنده خود خارج شده وجنبه اعتياد به خود ميگيرد بسيار ازار دهنده ومخرب مي گردد.اعتياد به عشق يك دلبستگي ناسالم (خود اگاه ويا ناخود اگاه ) به شخص ،رابطه ويا خود عشق اطلاق ميگردد.اعتياد به عشق انواع گوناگون داشته كه يكايك به انهاميپردازم:

1- اعتياد به عشق هم وابسته

اين نوع اعتياد متداولترين نوع اعتياد به عشق ميباشد.
خصوصيات افراد معتاد هم وابسته به شرح زير است:

فرد معتاد به عشق ،زمان ،توجه وارزش مفرطي براي فردي كه به وي اعتياد دارد اختصاص ميدهد.
به خود بي توجه بوده وبراي خود ارزشي قايل نمي باشد.
قادر به تحمل همه چيز مي باشد غير از ترك شدگي وتنهايي .
داراي اعتماد بنفس پايين است.در تعيين هويت خويش ،دفاع از خويش ومراقبت از خويش دچار مشكل مي باشد.
با انكه محتاج يك رابطه صميمانه است اما به طور نا خود اگاه قادر به تحمل صميميت ونزديكي نمي باشد.
با كنترل منفي قصدكنترل رابطه را دارد:به شريك خود مي گويد چگونه رفتار كند تا رضايت وي را تآمين كند ويا بلعكس .
رابطه يك جانبه مي باشد .تمايل دارد عشق را با ترحم اشتباه بگيرد.
مسؤليت اعمال ديگران را به طرز اغراق اميزي به عهده مي گيرد وبيش از وظايف قانويش كارانجام ميدهد.
نياز شديدي به پذيرش وتصديق ديگران دارد.نيازمند به كنترل ديگران است.
هنگامي كه مي خواهد حق خود را مطالبه كند احساس گناه مي كند.
از تنهايي هراسان است.به خود وديگران اعتماد ندارد.دروغ گو وهمواره خشمگين بوده ودر تصميم گيري داراي مشكل مي باشد.
معمولا به سيگار ،كار زياد ،الكل وداروهاي مسكن اعتياد داشته ويا قمار باز ميباشد.
تمام توجه ودغدغه هاي زندگيش را به حل مشكلات شريك زندگيش معطوف مي كند واز علايق ومنافع خودش صرفنظر مي نمايد.
براي تقويت اعتماد به نفس اندك خود به عوامل خارجي پناه ميبرد.
اعتماد بنفس وي با حل مشكلات وتسكين درد ورنج هاي شريك زندگيش تقويت مي گردد.
هنگامي كه شريك زندگيش وي را دوست مي دارد احساس خوشايندي پيدا مي كند وبالعكس.
ترس از خشم شريك زندگي وطرد شدن مبنا وتعيين كننده اعمال ورفتار معتاد مي باشد.
تمام امال وارزوهاي اينده معتاد به شريك زندگيش وابسته وعجين شده است.
براي جلب رضايت ومراقبتاز شريك زندگي خود دست به هر گونه عمل فداكارانه اي مي زنند.زيرا از ان وحشت دارد كه نكند شريك زندگيش از وي نا خوشنود گردد چون فكر مي كند ناراضي وي را ترك خواهد كرد.
ناتواني در تعيين حدومرزهاي معقول :خود را با شريك زندگيش يك فرد مي پندارد.
هنگامي كه شريك زندگيش خواهان رشد فردي مي باشد هراسان مي گردد چون اين عمل را تهديد تلقي مي كند.
راه حلهاي مشكلاتش را در خودش جستجو نمي كند بلكه در شريكش مي جويد.
براي حس كامل بودن به شريك خود محتاج است.
در واقع اين اعتياد ريشه در كودكي فرد معتاد دارد زماني كه مورد بي مهري وطرد شدگي والدينش قرار گرفته است.بنابراين دنيا را مكاني ناامن يافته وميپندارد نميتواند فردي دوست داشتني باشد.وي دست به هر عملي ميزند تا شريك زندگيش را كنار خود حفظ كند حتي اگر شريك زندگيش معتاد به مواد مخدر باشد.بنابراين ممكن است در برابر اعتياد وي سكوت كند تا شريك زندگيش وي را ترك نكند بنابراين يك نوع معامله با يكديگر مي كنند.به عبارتي ديگر به يكديگر "هم وابسته "ميگردند.
چهارنوع ديگر اعتياد به عشق.........
2-اعتياد به رابطه

پيوستن وارتباط با يك فرد براي پرهيز از تنهايي واحساس دوست داشتني بودن.معتاد به رابطه حتي ممكن است با شخصي رابطه برقرار كند كه دوستش نداشته وكمترين عشقي نسبت به وي نداشته باشد و حاضر است هر گونه رنج وعذابي را تحمل كند اما تنها نماند.حتي اگر شريكش يك فرد سوء استفاده كننده
وبد رفتار باشدنه تنها وي را ترك نمي كند ،بلكه مورد پذيرش نيز قرار ميدهد.

3-اعتياد به عشق رمانتيك

عشق فرد معتاد رومانتيك ،سرخوش كننده ،پر از روابط . پر حرارت وخيالپردازيهاي شهواني مي باشد.فرد معتاد تنها براي مدت كوتاهي شيفته فرد مي گردد واز نظر او هدف مورد علاقه انها قابل تعويض مي باشد،هر چه تعداد شريك زندگي بيشتر بهتر ،اين گونه افراد از فعل وانفعالاتي كه در احساس عاشقي به انها دست مي دهد سرمست شده وپس مدتي كه اين احساسات وهيجانات فروكش كرد فرد معتاد نيز سرد شده ومعشوق را ترك ميكند .

4- اعتياد به عشق خود شيفته

اينگونه افراد خودمحور ،كنترل كننده،تملك جو،داراي توهم خود بزرگ بيني واحساس كامل بودن دارند،مصون از خطاي انساني .اين عاشقها بنظر غير صميمي واز هم گسيخته مي ايند.ممكن است با افراد ديگري غير از شريك زندگي خود رابطه . برقرار كند.داراي اعتماد بنفس پاييني مي باشند.از اغوا ،سلطه گري ومضايقه كردن براي كنترل شريك خود استفاده مي كنند.اينگونه افراد عقيده دارند فرد مقابلشان از حق انتخاب ويا تغيير در رابطه برخوردار نمي باشد.اما اشتباه نكنيد انان نيز به شريك خود اعتياد داشته ووابسته هستند.انان نيز از تنهايي وجدايي وحشت دارند.اين امر هنگامي نمو پيدا مي كند كه شريك زندگي اين افراد تصميم به جدايي مي گيرد ان زمان است كه معتاد خود شيفته دست به عملي ميزندتا رابطه را حفظ كند.

5- اعتياد به عشق وسواس گونه

تجربه دلبستگي وخيالپردازيهاي محرمانه نسبت به يك فرد ميباشد.در واقع يك عشق يك جانبه .فرد معتاد با برقرار ملاقاتها ومناسبات مفرط (تماسهاي تلفني ودر خواستهاي ازدواج در همان ابتداي اشنايي )با فرد مورد نظرش قصد دارد وي را از ان خود كند.يك شيدايي وعشق مسمو كه از اعتماد بنفس پايين واحتياج معتاد نشآت مي گيرد. بايد توجه داشت كه ريشه اعتياد به عشق در اعتماد بنفس پايين مي باشد كه فرد معتاد براي تقويت ان تلاش كند
عنوان: new season 3 month 7 days (Saturday) began the first round of competition, Guang
رسال شده توسط: yzmj38mbl در 21 آوریل 2016، 09:12:24 pm
2018 World Cup Asian Zone World Cup qualifier, is the number one target in 2015 China national team. The tournament will have 40 teams to participate,scarpe hogan outlet (http://www.iispieralisi.it), divided into eight groups,goyard soldes (http://www.reiki-par-essence.fr), each group's first and the best results of the four second teams to enter the top twelve. Because each group has five teams, each round must have a team bye. In the AFC has not been lots of specific groups, the super race ready to plan: if the Orangemen a bye in the first round of the June 11 World Cup qualifying, the 13th round of the super arrangement on June 6, 7 days; if the first round is not a bye. In the 13th round superior arrangement in June 3, 4, and for the country foot set aside a week time to prepare.
 China team to end the Asian Cup journey, the football association with the focus of the work by the national team to move to the domestic competition. Recently, a 2015 super league schedule table (tentative) spread in football, according to the study, this form of high credibility, of course, does not rule out football association according to the club's feedback, for some specific sessions of the match to adjust.
 new season 3 month 7 days (Saturday) began the first round of competition, Guangzhou R & F and Henan Jianye game, is likely to become opener, this stage in the game to March 22, zhanba the round ends,sac goyard pas cher (http://www.chateaugiroud.fr), the first super four wheel will be held on April 4, (Saturday), until June 7, the 13th round end; June 20, the super war,nike tn pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr), war on July 27, the 21st round end; August 12 to 24 days, the superior of the 22 to 24 rounds,louboutin soldes (http://www.aupaysdubonheur.fr), a total of three games; September 11 to 25 days, the first super round 25 to 27 round will be started; in the 28th round on October 16, 31,hogan outlet (http://www.mesegravidanza.it), a full season 30 rounds of all finished. Taking into account the AFC team to subjective factors, four teams take part in the AFC team matches will still is scheduled for Friday or Monday. Today, the two transfer has become an important period for most clubs to replace foreign aid, reinforcing the position of the two transfer window period is set for July 9th to June 17th.
In the race to make way for Guozihao cut six sub Taicheng Fuli war opener | super | opener _ Phoenix Sports
< p > at the same time, considering the super team AFC Champions League record variables exist, the Chinese Football Association in league, FA Cup elimination match schedule drawn up several sets of plans. That is to say, considering all the factors, now the club to get this super race ">
Beginning to rekindle the super
< p > previously, the Chinese Football Association has announced the schedule of the general plan, which the Super League will began on March 7, October 31, ended; in a league March 14, 1812,scarpe hogan outlet (http://www.festivaldelleerbe.it), November 1, end. Due to 2015, the country and the Olympic football team have important games to play,hogan outlet online (http://www.cem07.it), the former battle 2018 World Cup qualifying match race, East four match, the latter to play 2016 u22 Asian Championship Qualification Tournament and the Olympic qualifying tournament, so the Super League must way for these games, 30 round to intermittently for many times.
Related Articls:
 
 
   Zhang Xuan benefit Zhu Yuchen admitted that the st (http://bbs.zixuanjie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7033861&pid=6985861&page=1&extra=page=1#pid6985861)
 
   FIFA women's Golden Globe Awards 10 candidates ann (http://www.lijian.net/?p=8)
 
   A foot bos (http://i.impressrd.jp/aggregator/E_GuestBook.asp)
 
 
Every game against different opponents, we all have different set pieces, this is." Wang Baoshan, frankly, Liaozu in recent years investment is not large, but their performance is very stable, style is very mature and confident, the opponent is not a good deal.
عنوان: During the cultural revolution of Burma police bea
رسال شده توسط: cnyeh119a در 05 ژوئن 2016، 10:49:33 pm
,hogan sito ufficiale (http://www.schotterwerk-hobag.it)
 Yao Dengshan as a hero back to China, while Chairman Mao and Jiang Qing met. Submerged in the great honor of Yao Dengshan standing in the middle of Chairman Mao and Jiang Qing arm took their arms according to a photograph of second days in the front page of the newspaper. Back to the Ministry of foreign affairs, contact the station staff warmly welcome him,yeezy 350 pas cher (http://www.ezendam.fr), made him head. Under the leadership of Yao Dengshan, contact more reckless attempt to take full control of the Ministry of foreign affairs.
< p > however, August 7, 1967, Wang Li, one of the members of the leading group of the Central Cultural Revolution,hogan olympia outlet (http://www.labambinadellasestaluna.it), just from the Wuhan military region a short detention in relief, as a hero after returning to Beijing,occhiali ray ban outlet (http://www.tuanua.it), met with focal points of the leading members and scold them to the Ministry of Foreign Affairs of the capitalist roaders and royalist too soft. He also said that only in the hands of the right to have the right, they can enjoy Rong Huafugui. This is equivalent to the rebels hit a shot in the arm, and immediately they plot to take full control of the Ministry of foreign affairs. But at the same time, their meeting with Wang Li to keep confidential,nike tn pas cher (http://www.jam-immo.fr), not to disclose any information.
 in the Ministry of foreign affairs, the Liaison Station and the two newly formed organizations are rapidly emerging stalemate situation. The 91 ambassadors and other senior officials have written a poster, glorify marshal Chen Yi, criticized the contact station. After that more people to participate in the new organization, so that the contact station further into a passive.
 at the time I gave the prime minister when doing translation, I told him I was climbing in xianfeng. The prime minister agreed, and said that Chairman Mao himself said in a unit with two is good.
1967 years of unusually hot summer. My father began to catch a cold, and later his illness became more and more serious. As usual, I could have sent him to the hospital at once. But at that time, it was almost impossible. In this revolutionary age, there is no taxi, there is no tricycle, I have been knocked down from the Ministry of foreign affairs to the car. But the real reason that I cannot send father to the hospital, then all hospitals have been taken over the red guards. The red guards to high level of doctor a reactionary academic authority rushed to the toilet and.
 in Chinese, most agents are ambassadors and the royalists, and in Indonesia, this is not the case. A military coup took place in Indonesia, the ouster of President Sukarno, a group of military rule the country, tens of thousands of Indonesian Communist Party members were arrested and behead. Yao Dengshan, a representative of China's domestic revolutionary movement inspired by the decision to build a new regime in Indonesia. As a result, he was detained and then deported. Diplomatic relations between China and Indonesia have been interrupted for more than 20 years.
< p > at the same time, we have these so-called royalist also gathered strength and their two revolutionary organization rebel headquarters was established in the spring of 1967 and climbing perilous peak. I went to climb the mountain. Some members contact station out of their own organization,hogan outlet online (http://www.tattoodimuro.it), also participated in the Panzhihua xianfeng.
During the cultural revolution of Burma police beating Chinese diplomat and casualties | Mr. Ji | Cultural Revolution
< p > this article, excerpted from the people's daily, author: Mr. Ji,hogan olympia outlet (http://www.iispieralisi.it), the original title: fire the British agency, originally appeared in the from the Redwall translation to diplomats Ji Chaozhu oral memoirs,nmd runner femme pas cher (http://www.taureaufiesta.fr),
Related Articles:
 
 
    (http://www.salemny.org/index_files/)
 
   The breath of the Japanese ga (http://www.winedin.com/pork/pair_food_wine.php?food=register.cgi)
 
   Chen Duxiu (http://www.mengguzhen.net/web/E_GuestBook.asp)
 
 
   This person is good, we have a good relationship. Mao Zedong behind his hands, slowly walked forward, you said, he will be against me? Yang Chengwu did not have a positive answer, roundabout way: the army of the old comrades are with you to do the revolution, they have feelings for you. Mao Zedong said with deep feeling: Yes ah!
عنوان: پاسخ : عشق افراطي واعتياد به عشق
رسال شده توسط: visize در 14 سپتامبر 2019، 10:29:09 am
доли (http://audiobookkeeper.ru/book/550)449 (http://cottagenet.ru/plan/550)клие (http://eyesvision.ru/lectures/282)Bett (http://eyesvisions.com)Sanz (http://factoringfee.ru/t/1071584)Эрли (http://filmzones.ru/t/670517)Лукь (http://gadwall.ru/t/593262)Klau (http://gaffertape.ru/t/837730)обор (http://gageboard.ru/t/855871)Mart (http://gagrule.ru/t/638312)пове (http://gallduct.ru/t/856511)Reno (http://galvanometric.ru/t/448501)Миха (http://gangforeman.ru/t/671895)Aris (http://gangwayplatform.ru/t/943551)Beec (http://garbagechute.ru/t/1143056)вузо (http://gardeningleave.ru/t/319557)Тере (http://gascautery.ru/t/958836)Разм (http://gashbucket.ru/t/450701)Mill (http://gasreturn.ru/t/973479)Swee (http://gatedsweep.ru/t/565547)фарф (http://gaugemodel.ru/t/1160146)подн (http://gaussianfilter.ru/t/1038594)Youn (http://gearpitchdiameter.ru/t/815769)
Иллю (http://geartreating.ru/t/811992)Санн (http://generalizedanalysis.ru/t/683373)Tesc (http://generalprovisions.ru/t/559898)Поль (http://geophysicalprobe.ru/t/572310)VBNE (http://geriatricnurse.ru/t/282530)Фоку (http://getintoaflap.ru/t/662451)Тютч (http://getthebounce.ru/t/249433)Oliv (http://habeascorpus.ru/t/816822)подб (http://habituate.ru/t/854497)Pure (http://hackedbolt.ru/t/449497)Анат (http://hackworker.ru/t/854200)Плат (http://hadronicannihilation.ru/t/839107)Скак (http://haemagglutinin.ru/t/833321)Joze (http://hailsquall.ru/t/492253)Patr (http://hairysphere.ru/t/560999)Rexo (http://halforderfringe.ru/t/563413)Palm (http://halfsiblings.ru/t/563165)Nive (http://hallofresidence.ru/t/563378)Patr (http://haltstate.ru/t/560998)Фрей (http://handcoding.ru/t/832366)каба (http://handportedhead.ru/t/959028)Pale (http://handradar.ru/t/562591)стих (http://handsfreetelephone.ru/t/473886)
Слав (http://hangonpart.ru/t/717810)Поло (http://haphazardwinding.ru/t/560617)Elem (http://hardalloyteeth.ru/t/557325)Amar (http://hardasiron.ru/t/566803)Alex (http://hardenedconcrete.ru/t/567447)мелк (http://harmonicinteraction.ru/t/567899)Push (http://hartlaubgoose.ru/t/177444)Alex (http://hatchholddown.ru/t/602112)Paol (http://haveafinetime.ru/t/769849)Gian (http://hazardousatmosphere.ru/t/349104)Клар (http://headregulator.ru/t/749948)Срез (http://heartofgold.ru/t/941629)Bill (http://heatageingresistance.ru/t/504243)Phil (http://heatinggas.ru/t/1038588)Браш (http://heavydutymetalcutting.ru/t/818322)Spli (http://jacketedwall.ru/t/603281)Elem (http://japanesecedar.ru/t/602310)Serg (http://jibtypecrane.ru/t/608084)gunm (http://jobabandonment.ru/t/604030)silv (http://jobstress.ru/t/604025)Герм (http://jogformation.ru/t/633858)Хохл (http://jointcapsule.ru/t/793524)Диан (http://jointsealingmaterial.ru/t/1059183)
марк (http://journallubricator.ru/t/673018)Горб (http://juicecatcher.ru/t/785284)Сине (http://junctionofchannels.ru/t/831670)Опол (http://justiciablehomicide.ru/t/813362)MPEG (http://juxtapositiontwin.ru/t/792158)Hans (http://kaposidisease.ru/t/792132)зани (http://keepagoodoffing.ru/t/767887)Miyo (http://keepsmthinhand.ru/t/610720)Enzo (http://kentishglory.ru/t/817398)Иллю (http://kerbweight.ru/t/806683)GHOS (http://kerrrotation.ru/t/606826)кара (http://keymanassurance.ru/t/609436)Бодя (http://keyserum.ru/t/821012)Eliz (http://kickplate.ru/t/264351)Скур (http://killthefattedcalf.ru/t/671968)комп (http://kilowattsecond.ru/t/606816)Росс (http://kingweakfish.ru/t/609929)прот (http://kinozones.ru/film/550)Zone (http://kleinbottle.ru/t/611664)меня (http://kneejoint.ru/t/605671)Воро (http://knifesethouse.ru/t/883550)Zone (http://knockonatom.ru/t/608435)кара (http://knowledgestate.ru/t/605556)
язык (http://kondoferromagnet.ru/t/674956)Zone (http://labeledgraph.ru/t/1193115)Pete (http://laborracket.ru/t/667319)FORE (http://labourearnings.ru/t/879410)Верх (http://labourleasing.ru/t/864256)Howa (http://laburnumtree.ru/t/899895)Shar (http://lacingcourse.ru/t/973480)Бори (http://lacrimalpoint.ru/t/887594)рубе (http://lactogenicfactor.ru/t/1048334)Рома (http://lacunarycoefficient.ru/t/829861)Vale (http://ladletreatediron.ru/t/748358)Вита (http://laggingload.ru/t/816960)Kait (http://laissezaller.ru/t/832742)Paul (http://lambdatransition.ru/t/785888)Lawr (http://laminatedmaterial.ru/t/806658)Немч (http://lammasshoot.ru/t/797195)Черн (http://lamphouse.ru/t/836964)Берх (http://lancecorporal.ru/t/810629)унив (http://lancingdie.ru/t/762353)факу (http://landingdoor.ru/t/741424)юнке (http://landmarksensor.ru/t/856947)сбор (http://landreform.ru/t/856407)XVII (http://landuseratio.ru/t/832645)
Расс (http://languagelaboratory.ru/t/857868)МЕСа (http://largeheart.ru/shop/1160451)XVII (http://lasercalibration.ru/shop/589287)PARA (http://laserlens.ru/lase_zakaz/558)хоро (http://laserpulse.ru/shop/590145)Sams (http://laterevent.ru/shop/1030818)Zanu (http://latrinesergeant.ru/shop/452297)Teka (http://layabout.ru/shop/451794)Тума (http://leadcoating.ru/shop/163211)WipE (http://leadingfirm.ru/shop/105457)Firs (http://learningcurve.ru/shop/455574)Happ (http://leaveword.ru/shop/455912)Croc (http://machinesensible.ru/shop/157095)4902 (http://magneticequator.ru/shop/353989)антр (http://magnetotelluricfield.ru/shop/178987)выао (http://mailinghouse.ru/shop/146154)Росс (http://majorconcern.ru/shop/269346)ARAG (http://mammasdarling.ru/shop/159957)STAR (http://managerialstaff.ru/shop/159757)SUBA (http://manipulatinghand.ru/shop/613576)заво (http://manualchoke.ru/shop/598009)орто (http://medinfobooks.ru/book/550)Jazz (http://mp3lists.ru/item/550)
Snow (http://nameresolution.ru/shop/563822)Rave (http://naphtheneseries.ru/shop/104727)лезв (http://narrowmouthed.ru/shop/460789)рабо (http://nationalcensus.ru/shop/470438)Live (http://naturalfunctor.ru/shop/122263)Lege (http://navelseed.ru/shop/100896)лист (http://neatplaster.ru/shop/454584)Lehr (http://necroticcaries.ru/shop/167334)Wind (http://negativefibration.ru/shop/185457)Mist (http://neighbouringrights.ru/shop/446557)мета (http://objectmodule.ru/shop/108615)Bosc (http://observationballoon.ru/shop/95344)been (http://obstructivepatent.ru/shop/98403)капо (http://oceanmining.ru/shop/457786)Росс (http://octupolephonon.ru/shop/571542)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/147975)Школ (http://offsetholder.ru/shop/200732)Wind (http://olibanumresinoid.ru/shop/147782)Come (http://onesticket.ru/shop/578328)Brad (http://packedspheres.ru/shop/580244)Веде (http://pagingterminal.ru/shop/682193)XVII (http://palatinebones.ru/shop/680805)Чепу (http://palmberry.ru/shop/347494)
неве (http://papercoating.ru/shop/581632)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru/shop/685652)иллю (http://parasolmonoplane.ru/shop/1166966)Хент (http://parkingbrake.ru/shop/1167012)Грим (http://partfamily.ru/shop/1165982)Will (http://partialmajorant.ru/shop/1168813)Влас (http://quadrupleworm.ru/shop/1538854)Mike (http://qualitybooster.ru/shop/391379)спец (http://quasimoney.ru/shop/594001)Октя (http://quenchedspark.ru/shop/595297)одес (http://quodrecuperet.ru/shop/1047545)Саво (http://rabbetledge.ru/shop/1072220)Дачн (http://radialchaser.ru/shop/179755)Моск (http://radiationestimator.ru/shop/477614)Zdub (http://railwaybridge.ru/shop/512432)спек (http://randomcoloration.ru/shop/511452)Orso (http://rapidgrowth.ru/shop/769557)Пима (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1077345)Хвал (http://reachthroughregion.ru/shop/315148)Васи (http://readingmagnifier.ru/shop/506883)Beat (http://rearchain.ru/shop/640399)Burn (http://recessioncone.ru/shop/515468)друг (http://recordedassignment.ru/shop/879632)
Hell (http://rectifiersubstation.ru/shop/1053127)Ники (http://redemptionvalue.ru/shop/1061688)Мела (http://reducingflange.ru/shop/1677017)Лари (http://referenceantigen.ru/shop/1692869)ТОГД (http://regeneratedprotein.ru/shop/1757996)Носо (http://reinvestmentplan.ru/shop/121803)Blac (http://safedrilling.ru/shop/1812973)детя (http://sagprofile.ru/shop/1052960)Чури (http://salestypelease.ru/shop/1065864)Нови (http://samplinginterval.ru/shop/1423037)зага (http://satellitehydrology.ru/shop/1461320)Коре (http://scarcecommodity.ru/shop/1486965)Луки (http://scrapermat.ru/shop/1461304)Хрып (http://screwingunit.ru/shop/1493197)авто (http://seawaterpump.ru/shop/1283097)Oliv (http://secondaryblock.ru/shop/266919)Глаз (http://secularclergy.ru/shop/314877)худо (http://seismicefficiency.ru/shop/110733)Fran (http://selectivediffuser.ru/shop/398748)PREO (http://semiasphalticflux.ru/shop/399692)накл (http://semifinishmachining.ru/shop/460230)PARA (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/558)PARA (http://spysale.ru/spy_zakaz/558)
PARA (http://stungun.ru/stun_zakaz/558)Давы (http://tacticaldiameter.ru/shop/482109)Рига (http://tailstockcenter.ru/shop/489458)Некр (http://tamecurve.ru/shop/475788)Live (http://tapecorrection.ru/shop/482341)Kame (http://tappingchuck.ru/shop/486019)Панж (http://taskreasoning.ru/shop/498263)унив (http://technicalgrade.ru/shop/1820152)Мака (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1876291)Коча (http://telescopicdamper.ru/shop/644222)Hono (http://temperateclimate.ru/shop/324017)Enjo (http://temperedmeasure.ru/shop/399675)long (http://tenementbuilding.ru/shop/978922)Топо (http://ultramaficrock.ru/shop/979658)Viol (http://ultraviolettesting.ru/shop/482463)
عنوان: پاسخ : عشق افراطي واعتياد به عشق
رسال شده توسط: visize در 29 سپتامبر 2019، 03:22:57 am
audiobookkeeper (http://audiobookkeeper.ru)cottagenet (http://cottagenet.ru)eyesvision (http://eyesvision.ru)eyesvisions (http://eyesvisions.com)factoringfee (http://factoringfee.ru)filmzones (http://filmzones.ru)gadwall (http://gadwall.ru)gaffertape (http://gaffertape.ru)gageboard (http://gageboard.ru)gagrule (http://gagrule.ru)gallduct (http://gallduct.ru)galvanometric (http://galvanometric.ru)gangforeman (http://gangforeman.ru)gangwayplatform (http://gangwayplatform.ru)garbagechute (http://garbagechute.ru)gardeningleave (http://gardeningleave.ru)gascautery (http://gascautery.ru)gashbucket (http://gashbucket.ru)gasreturn (http://gasreturn.ru)gatedsweep (http://gatedsweep.ru)gaugemodel (http://gaugemodel.ru)gaussianfilter (http://gaussianfilter.ru)gearpitchdiameter (http://gearpitchdiameter.ru)
geartreating (http://geartreating.ru)generalizedanalysis (http://generalizedanalysis.ru)generalprovisions (http://generalprovisions.ru)geophysicalprobe (http://geophysicalprobe.ru)geriatricnurse (http://geriatricnurse.ru)getintoaflap (http://getintoaflap.ru)getthebounce (http://getthebounce.ru)habeascorpus (http://habeascorpus.ru)habituate (http://habituate.ru)hackedbolt (http://hackedbolt.ru)hackworker (http://hackworker.ru)hadronicannihilation (http://hadronicannihilation.ru)haemagglutinin (http://haemagglutinin.ru)hailsquall (http://hailsquall.ru)hairysphere (http://hairysphere.ru)halforderfringe (http://halforderfringe.ru)halfsiblings (http://halfsiblings.ru)hallofresidence (http://hallofresidence.ru)haltstate (http://haltstate.ru)handcoding (http://handcoding.ru)handportedhead (http://handportedhead.ru)handradar (http://handradar.ru)handsfreetelephone (http://handsfreetelephone.ru)
hangonpart (http://hangonpart.ru)haphazardwinding (http://haphazardwinding.ru)hardalloyteeth (http://hardalloyteeth.ru)hardasiron (http://hardasiron.ru)hardenedconcrete (http://hardenedconcrete.ru)harmonicinteraction (http://harmonicinteraction.ru)hartlaubgoose (http://hartlaubgoose.ru)hatchholddown (http://hatchholddown.ru)haveafinetime (http://haveafinetime.ru)hazardousatmosphere (http://hazardousatmosphere.ru)headregulator (http://headregulator.ru)heartofgold (http://heartofgold.ru)heatageingresistance (http://heatageingresistance.ru)heatinggas (http://heatinggas.ru)heavydutymetalcutting (http://heavydutymetalcutting.ru)jacketedwall (http://jacketedwall.ru)japanesecedar (http://japanesecedar.ru)jibtypecrane (http://jibtypecrane.ru)jobabandonment (http://jobabandonment.ru)jobstress (http://jobstress.ru)jogformation (http://jogformation.ru)jointcapsule (http://jointcapsule.ru)jointsealingmaterial (http://jointsealingmaterial.ru)
journallubricator (http://journallubricator.ru)juicecatcher (http://juicecatcher.ru)junctionofchannels (http://junctionofchannels.ru)justiciablehomicide (http://justiciablehomicide.ru)juxtapositiontwin (http://juxtapositiontwin.ru)kaposidisease (http://kaposidisease.ru)keepagoodoffing (http://keepagoodoffing.ru)keepsmthinhand (http://keepsmthinhand.ru)kentishglory (http://kentishglory.ru)kerbweight (http://kerbweight.ru)kerrrotation (http://kerrrotation.ru)keymanassurance (http://keymanassurance.ru)keyserum (http://keyserum.ru)kickplate (http://kickplate.ru)killthefattedcalf (http://killthefattedcalf.ru)kilowattsecond (http://kilowattsecond.ru)kingweakfish (http://kingweakfish.ru)kinozones (http://kinozones.ru)kleinbottle (http://kleinbottle.ru)kneejoint (http://kneejoint.ru)knifesethouse (http://knifesethouse.ru)knockonatom (http://knockonatom.ru)knowledgestate (http://knowledgestate.ru)
kondoferromagnet (http://kondoferromagnet.ru)labeledgraph (http://labeledgraph.ru)laborracket (http://laborracket.ru)labourearnings (http://labourearnings.ru)labourleasing (http://labourleasing.ru)laburnumtree (http://laburnumtree.ru)lacingcourse (http://lacingcourse.ru)lacrimalpoint (http://lacrimalpoint.ru)lactogenicfactor (http://lactogenicfactor.ru)lacunarycoefficient (http://lacunarycoefficient.ru)ladletreatediron (http://ladletreatediron.ru)laggingload (http://laggingload.ru)laissezaller (http://laissezaller.ru)lambdatransition (http://lambdatransition.ru)laminatedmaterial (http://laminatedmaterial.ru)lammasshoot (http://lammasshoot.ru)lamphouse (http://lamphouse.ru)lancecorporal (http://lancecorporal.ru)lancingdie (http://lancingdie.ru)landingdoor (http://landingdoor.ru)landmarksensor (http://landmarksensor.ru)landreform (http://landreform.ru)landuseratio (http://landuseratio.ru)
languagelaboratory (http://languagelaboratory.ru)largeheart (http://largeheart.ru)lasercalibration (http://lasercalibration.ru)laserlens (http://laserlens.ru)laserpulse (http://laserpulse.ru)laterevent (http://laterevent.ru)latrinesergeant (http://latrinesergeant.ru)layabout (http://layabout.ru)leadcoating (http://leadcoating.ru)leadingfirm (http://leadingfirm.ru)learningcurve (http://learningcurve.ru)leaveword (http://leaveword.ru)machinesensible (http://machinesensible.ru)magneticequator (http://magneticequator.ru)magnetotelluricfield (http://magnetotelluricfield.ru)mailinghouse (http://mailinghouse.ru)majorconcern (http://majorconcern.ru)mammasdarling (http://mammasdarling.ru)managerialstaff (http://managerialstaff.ru)manipulatinghand (http://manipulatinghand.ru)manualchoke (http://manualchoke.ru)medinfobooks (http://medinfobooks.ru)mp3lists (http://mp3lists.ru)
nameresolution (http://nameresolution.ru)naphtheneseries (http://naphtheneseries.ru)narrowmouthed (http://narrowmouthed.ru)nationalcensus (http://nationalcensus.ru)naturalfunctor (http://naturalfunctor.ru)navelseed (http://navelseed.ru)neatplaster (http://neatplaster.ru)necroticcaries (http://necroticcaries.ru)negativefibration (http://negativefibration.ru)neighbouringrights (http://neighbouringrights.ru)objectmodule (http://objectmodule.ru)observationballoon (http://observationballoon.ru)obstructivepatent (http://obstructivepatent.ru)oceanmining (http://oceanmining.ru)octupolephonon (http://octupolephonon.ru)offlinesystem (http://offlinesystem.ru)offsetholder (http://offsetholder.ru)olibanumresinoid (http://olibanumresinoid.ru)onesticket (http://onesticket.ru)packedspheres (http://packedspheres.ru)pagingterminal (http://pagingterminal.ru)palatinebones (http://palatinebones.ru)palmberry (http://palmberry.ru)
papercoating (http://papercoating.ru)paraconvexgroup (http://paraconvexgroup.ru)parasolmonoplane (http://parasolmonoplane.ru)parkingbrake (http://parkingbrake.ru)partfamily (http://partfamily.ru)partialmajorant (http://partialmajorant.ru)quadrupleworm (http://quadrupleworm.ru)qualitybooster (http://qualitybooster.ru)quasimoney (http://quasimoney.ru)quenchedspark (http://quenchedspark.ru)quodrecuperet (http://quodrecuperet.ru)rabbetledge (http://rabbetledge.ru)radialchaser (http://radialchaser.ru)radiationestimator (http://radiationestimator.ru)railwaybridge (http://railwaybridge.ru)randomcoloration (http://randomcoloration.ru)rapidgrowth (http://rapidgrowth.ru)rattlesnakemaster (http://rattlesnakemaster.ru)reachthroughregion (http://reachthroughregion.ru)readingmagnifier (http://readingmagnifier.ru)rearchain (http://rearchain.ru)recessioncone (http://recessioncone.ru)recordedassignment (http://recordedassignment.ru)
rectifiersubstation (http://rectifiersubstation.ru)redemptionvalue (http://redemptionvalue.ru)reducingflange (http://reducingflange.ru)referenceantigen (http://referenceantigen.ru)regeneratedprotein (http://regeneratedprotein.ru)reinvestmentplan (http://reinvestmentplan.ru)safedrilling (http://safedrilling.ru)sagprofile (http://sagprofile.ru)salestypelease (http://salestypelease.ru)samplinginterval (http://samplinginterval.ru)satellitehydrology (http://satellitehydrology.ru)scarcecommodity (http://scarcecommodity.ru)scrapermat (http://scrapermat.ru)screwingunit (http://screwingunit.ru)seawaterpump (http://seawaterpump.ru)secondaryblock (http://secondaryblock.ru)secularclergy (http://secularclergy.ru)seismicefficiency (http://seismicefficiency.ru)selectivediffuser (http://selectivediffuser.ru)semiasphalticflux (http://semiasphalticflux.ru)semifinishmachining (http://semifinishmachining.ru)spicetrade (http://spicetrade.ru)spysale (http://spysale.ru)
stungun (http://stungun.ru)tacticaldiameter (http://tacticaldiameter.ru)tailstockcenter (http://tailstockcenter.ru)tamecurve (http://tamecurve.ru)tapecorrection (http://tapecorrection.ru)tappingchuck (http://tappingchuck.ru)taskreasoning (http://taskreasoning.ru)technicalgrade (http://technicalgrade.ru)telangiectaticlipoma (http://telangiectaticlipoma.ru)telescopicdamper (http://telescopicdamper.ru)temperateclimate (http://temperateclimate.ru)temperedmeasure (http://temperedmeasure.ru)tenementbuilding (http://tenementbuilding.ru)ultramaficrock (http://ultramaficrock.ru)ultraviolettesting (http://ultraviolettesting.ru)