انجمن های گفتگوی بهبودی

بهبودی در راس است ... => با نیروی برترم ارتباط دارم ... => نويسنده: somaye در 24 مه 2012، 04:15:31 pm

عنوان: اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 24 مه 2012، 04:15:31 pm
خدا بزرگ است
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: zeinab در 07 ژوئن 2012، 08:27:09 pm
چشمهايم رو شستم وجور ديگر ديدم ولي باز هم فرقي نداشت تو همان بودي كه بايد دوست داشت

 :rose:............... :rose:خدايا :rose:................ :rose:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: hana در 15 ژوئن 2012، 12:26:52 am
خدایا عاشقتم :-* :love:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟
رسال شده توسط: maedeh در 15 ژوئن 2012، 12:46:30 am
خدایامواظب پدرومادرم باش دوستت دارم
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟
رسال شده توسط: somaye در 26 ژوئن 2012، 10:27:56 am
گذشته ،گذشت و به تاریخ پیوست

آینده هم هنوز نیامده است
 پس
به فکر امروز باش و از امروزت نهایت استفاده را ببر
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: jafar_sh در 26 ژوئن 2012، 03:23:49 pm
امان از هوای نفس! خدایا زندگی زمینیم در اسارت نفس گذشت یاریم کن طعم رهایی را بچشم.   (انسان دست بر شانه هایش گذاشت" جای خالی چیزی را احساس کرد. انگاه سر در اغوش خدا گذاشت و گریست.)                                           
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟
رسال شده توسط: somaye در 01 ژوئیه 2012، 10:42:59 am
خدایا از من بگیر هر آنچه که تو را از من می گیرد
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: ngmajid در 02 ژوئیه 2012، 06:22:33 am
 
مردم
بدونین که با تخریب دیگران وکوچکتر کردن اونا ما بزرگتر نمیشیم
ما برتری نداریم نسبت به کسی که کوچکتره یا فقیرتره
مایی که ادعای عجز میکنیم تا میرسیم به یکی که سرش پایینتر از ماست میزنیم توی سرش
این رفتاریه که توی اون دنیا بازتابش به خودمون برمیگرده
بیاین پیشنهاداتمون از روی دلسوزی باشه
حرفامون از سر قدرت نباشه
بیاین تو حرف زدن این احساسو نداشته باشیم که از طرفمون بیشتر میفهمیم

خدایا کمک کن که روشن بینیم زیاد شه تا از خودم شروع کنم
 
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shantiya در 26 ژوئیه 2012، 03:40:20 pm
:می نوشتم
این بزرگترین گناه است که چیزی را تجربه کنید که کمتر از شان شماست
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: حسین فردین در 27 ژوئیه 2012، 01:02:49 pm
 :pray:
دوست دارم
      دوست داشتن
را
                                       دوست داشته باشم
خدایا دوست دارم
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: taze vared در 28 ژوئیه 2012، 01:10:07 am
نگران امروزت نباش " خدای دیروزت امروز هم هست.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sajjad.k در 02 اوت 2012، 05:31:10 pm
وقتد با خدا گل یا پوچ میکنی اصلا نترس
چون خدا همیشه 2دستش پره. :) :) :) :)
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 06 اوت 2012، 11:24:20 am
به هر چه بیندیشی همان شود
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 14 اوت 2012، 06:25:45 pm
خدایا عشق بلاعوض را به من بیاموز
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sara در 15 اوت 2012، 03:12:24 am
يادمون باشه اگر خداوند تا لب پرتگاه بردمون يا از پشت گرفتمون يا همون لحظه پرواز رو يادمون ميده
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 15 اوت 2012، 09:01:01 am
همیشه از خوبیها برای خودت دیوار بساز
و هر وقت در حق تو بدی کردند
فقط یک آجر بردار
و یادت باشه که:
بی انصافیست اگر بخوای دیوار را خراب کنی
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: taze vared در 17 اوت 2012، 02:05:47 pm
از آدم ها بت نسازید!!!
این خیانت است...
هم به خودتان هم به خودشان
خدایی میشوند
که خدایی کردن نمییدانند.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shantiya در 17 اوت 2012، 10:12:31 pm
بهشت صرفا یک مکان نیست بلکه ارتباط صمیمانه و نزدیک با خداست که در روی زمین نیز می توانی آن را داشته باشی. O:-) O:-)
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 19 اوت 2012، 11:56:53 am
انسان میتواند خرد را حتی از دشمن بیاموزد
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sajjad.k در 21 اوت 2012، 12:03:42 pm
نمیشه برگشت به گذشته و اونو تغییر داد
ولی میشه دوباره شروع کرد و پایان خوبی داشت.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: taze vared در 26 اوت 2012، 04:00:48 am
عمری گذشت تا باورمان شد
آنچه را که باد برد خودمان بودیم.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shantiya در 14 سپتامبر 2012، 09:27:54 pm
روی هر پله ای که باشی خدا یک پله بالاتر است.نه به خاطر اینکه خداست, بخاطر اینکه دست تو را بگیرد.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 21 سپتامبر 2012، 06:19:04 pm
زندگی زیباست
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 28 سپتامبر 2012، 09:22:02 pm
فقط میتوان خود را تغییر داد
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 30 سپتامبر 2012، 09:39:49 pm
دیگران را ببخش
عنوان: پاسخ : مشارکت روزانه
رسال شده توسط: کلانتر در 30 سپتامبر 2012، 11:30:41 pm
خدایا مواظب عزیزام باش هیچ وقت تنهاشون نذار
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: pari در 30 سپتامبر 2012، 11:45:44 pm
همین الان لبخند بزن . زود باش دندونات باید مشخص بشه  :D
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: دایی مجید در 01 اكتبر 2012، 11:07:26 am
خدایا بخاطر همه  دادهات شکر که برام نعمتن وبخاطرهمه نداده ات شکر که اونا رحمتن وخداجون بخاطر همه گرفته هات شکر که اونا هم برام حکمتن
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 03 اكتبر 2012، 08:18:42 pm
امروز را زیبا زندگی کن شاید
فردایی در کار نباشد
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 03 اكتبر 2012، 09:48:43 pm
خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: علی در 03 اكتبر 2012، 10:22:38 pm
خدایا دوستت دارم
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 06 اكتبر 2012، 09:00:43 pm
 :rose:بخند تا دنیا به رویت بخنده
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shantiya در 07 اكتبر 2012، 02:54:49 pm
هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 07 اكتبر 2012، 03:21:55 pm
خدایا عاشقتتتتتتتتتتتتتم
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: ngmajid در 16 اكتبر 2012، 08:12:02 am

 

 :rose:     :rose:      :rose:
 

دوست داشتن و محبت به بقیه آدما باعث میشه خودمون به آرامش برسیم.
پس بیاین
همدیگه رو دوست داشته باشیم
و به هم محبت کنیم

 

 :pray:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 17 اكتبر 2012، 05:19:59 pm
اگر نمیترسیدی چه میکردی؟
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 17 اكتبر 2012، 07:54:40 pm
زندگی در گذر است   :rose:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: mahsa در 01 ژانویه 2013، 02:31:34 pm
خداي مهربون
مواظب خواهرم باش بهش صبري جميل بده ...او خيلي تنها شد............
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: mahsa در 01 ژانویه 2013، 02:34:21 pm
آهاي خدا جون به خواهرم صبري جميل بده ... او خيلي تنهاست . خدا يا كمكش كن ازت خواهش ميكنم .  خدايا مراقب زندگيم باش
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 03 ژانویه 2013، 11:43:14 am
گذشته در گذشته
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: maedeh در 29 ژانویه 2013، 02:19:47 am
خدایاماهمه درمانده ودرددیده ایم؛؛بشکن این دردراکه به توپیوسته ایم؛؛ازشاعرمعتادمهدی غ
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: maedeh در 31 ژانویه 2013، 01:29:37 pm
خدایاتوچنان کن که پریشان مشوم   محتاج به بیگانه وخویشان مشوم
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sara در 07 فوریه 2013، 03:20:24 am
خـدایــا اگـه یـه روز فرامــوش کـردم خـدای بزرگــــی دارم،تو فرامـــوش نکــن که بــنده کوچکی داری…
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: jafar_sh در 29 مارس 2013، 12:28:30 pm
این نیز بگذرد!!!
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shantiya در 30 مارس 2013، 09:37:37 am
       آنانکه پرواز را آموخته اند بدون بال هم
        می توانند به آسمان ابی و بی ابر خداوند پرواز کنند.
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: نگین در 05 آوریل 2013، 12:07:13 pm
با داشتن ایمان به خدا همه چیز امکان پذیر است
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sedighe در 21 ژوئیه 2013، 04:45:55 pm
 ما نجات يافتيم و خدا با ماست ....
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sedighe در 25 ژوئیه 2013، 03:42:52 pm
 

   لحظه  هايت سرشار از بوي خدا .....
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shadi92 در 16 سپتامبر 2013، 11:12:08 am
خدا پناه و مامن من است
[/color][/size]
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sedighe در 04 دسامبر 2013، 12:13:12 am


                                                                              صداقت با خود .
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: somaye در 17 ژوئن 2014، 05:38:22 pm
تا همیشه منتظرتم باز گرد خواهشا :pray:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: davood.m در 16 سپتامبر 2014، 03:34:03 am
-

خدایی را که به اجبار به یاد آوری ، بی اختیار فراموش خواهی کرد.

-
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: sedighe در 16 سپتامبر 2014، 08:33:12 am

   
        هنگامي كه هر كس ، در هر كجا نيازمند كمك ما باشد ، دستهاي الانان و الاتين در انجا حضور خواهد داشت ... :love:
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: milena در 23 سپتامبر 2014، 04:34:22 pm
خدا  فقط خدا  خدا خدا  
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: davood.m در 09 نوامبر 2014، 04:11:11 pm
گاهی اوقات چیزهایی را در زندگیمان دست کم می گیریم...که دیگران برای بدست آوردنش راز و نیازها می کنند.
عنوان: پاسخ :
رسال شده توسط: shadi92 در 09 نوامبر 2014، 08:32:57 pm
نعمتهای خدادای ....داشته هایت را ببین
عنوان: پاسخ : اگه یه تابلو بزرگ تو آسمان بود که همه می تونستند ببیننش چی روش می نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رسال شده توسط: shadi92 در 24 نوامبر 2014، 08:02:50 am
توکل بر خدای مهربان
عنوان: August record
رسال شده توسط: hdf7k0r8hd در 22 آوریل 2016، 02:52:06 pm
< p > time is like a river, the left bank is unable to forget the bleak memories, right is worth pursuing the marriageable age,goyard paris (http://www.achiary.fr), middle flowing slowly, heart faint sad. Occasionally will be submerged in the long dike. Belong to their own pure land and not much.
 the whole summer, I have been banished from my own, that no longer why the fetters. I carefully, afraid of their own heart of the business day will fall apart,golden goose outlet (http://www.as-merano.it), could not find the entrance time, cannot return. >
 not open around the sorrow, can not go beyond the pain, there is no end, can only be scattered.
< p > I in the cracks of the time disguised as monks walking attempting to pass through the dead desert of emotion, but forget to carry the difficult to read the Sutra, tied their Siyu; also see monks not killed by a farmer the cold-blooded snakes,converse pas cher (http://www.deco-dartbull.fr), also have desires, also have the world of mortals know oneself.
< p > to see rain and snow have, overcast and rainy year after year, from rain to snow, we omit the autumn mist, rain the sorrow of the clouds in the sky cry; snow, the soft sunlight, hiding to sing in the ice.
< p > mind can bypass in turbid, attach a flower of a bohemian dance vividly,goyard prix (http://www.d2igroup.fr), chase, cyclotron, rise and fall, heart WuWeiPing knocked over, sour, sweet, bitter, hot and salty are stirred together, I do not know what is the taste. From then on, I fold good mood, become messy.
 if my soft wings, this life can not fly to your side. You far away to see the winged in a struggle on the other side of the beach I, to see is not far from the surging waves hit, whether sad to tears? I will not lament harsh arouse sympathy and understanding you?
< p > some time ago had bored watching touching legend,hogan outlet (http://www.a4distribution.it), listen to passionate purple Xuan said 'holds hand, and son Xielao', the last two people or a turn, the past gossamer entanglement completely throw in the behind,air max pas cher (http://www.puyravault85.fr), finalizing it empty sorrow sunset. "You always know the right thing, and son Chengyue; hold your hand, and grow old with you." How many women watch the old promise. As far as I am concerned. Like in the rainy days from my palm gradually spread, like a floating leaf flower, my words the dyed multicoloured, imprisoning the my pen.
< p > I think I am a lucky victims, experienced a painful emotion tragedy, but also from a pile of tragic parts in split from a gold eternal love gear, precious, naturally not discarded. I am not a prophet,louboutin pas cher (http://www.chaudieresabois.fr), unpredictable, and an uncertain reality love doctrine plays; I am not joking, able to control the world men and women love red line, even if can and manipulate the not our own destiny.
< p > in July and August of filariasis is annihilation drizzle, less past the sun heat, but also said not to say not clear chores.
 want to rock body by rain haze haze wash, but found the rain again can clear my sadness. In the air, People are hurrying to and fro. throb,hogan sito ufficiale (http://www.eplusplus-showcase.it), a study found grief at separation and joy in Union in the world, we are the future, or not to.
Related Articles:
 
 
   Fate, maybe the air (http://www.lager.co.jp/blog/sb.cgi)
 
   Love is best not to let it go (http://211.86.128.2/gjjl/Review.asp?NewsID=595)
 
   When is the best age (http://rococo.k2.xrea.com/bbs/apeboard_plus.cgi/)
 
 
  Our social thought and not to earn their own proud but with the rich, an official for Rong, regardless of your money from what ways, regardless of your officer is obtained by what kind of way. If our educators, parents and teachers, in itself is such a concept, our society, but also the concept of college students learned, it can only be such a concept.
عنوان: Grade seven (thirteen) class work 2006 ---2007 school year first semester
رسال شده توسط: dfg2s5erty در 26 مه 2016، 07:51:24 pm
(2) to make full use of class time and rest,ggdb outlet (http://www.cremavvenimenti.it), students learn the deeds of heroes so that students in the biographies of great men. "
1. to develop good behavior habits and learning habits.
2. consolidate good class atmosphere, improve class management system, so that "everyone has something to do, everything is done", condensed mining class all forces, improve the level of the whole class.
7, a regular talk with students, understand students' ideological trends, timely solve the problems of students.
1, the chosen class class, and so they can do their job, set up and play an exemplary role in the class.
2, held a class meeting, and at any time for students to understand the performance of the class and students.
3, pay close attention to classroom discipline, class break civilization
5, strengthen the management and supervision of the students in this class, and use a variety of methods to carry out education.
8, organize students to seriously study the "middle school students daily behavior norms" and "middle school students etiquette norms"
 teacher in charge Tang Hui
Grade seven (thirteen) class work 2006 ---2007 school year first semester
 first, the basic situation of the class:
 two, the target of this term:
 a total of forty-nine students in this class, because it is an ordinary class, a lot of boys in the class, so the difficulty in the management of the class is relatively large. Students' awareness is poor, learning ability is not strong. Homework can not be completed on time, the class can not concentrate on listening. But in which there are more than a dozen relatively good students,adidas yeezy pas cher (http://www.ezendam.fr), they are aggressive, and have a strong ability to work. The focus of the work is to strengthen the cultivation of students,hogan sito ufficiale (http://www.festivaldelleerbe.it), in the middle there is a need to spend a lot of energy. Some family situation is also more complex,nike tn soldes (http://www.legravois.fr), the family structure is not complete more, and now most of the students understand the discipline of the constraints,hogan outlet (http://www.protezionecivilelestizza.it), and can be put into the study of the.
6, to carry out the beneficial style activities, to promote the healthy development of students' physical and mental health.
3. to strengthen the construction of style of study, to cultivate interest in learning, to clear the importance of learning, pay attention to the guidance of learning methods, improve learning efficiency.
 four, activity arrangement
 seven grade (thirteen) class work plan 2006 ---2007 academic year first semester
 seven grade (thirteen) class work plan 2006 ---2007 academic year first semester
 three, specific measures:
4. and students to get along,goyard soldes (http://www.achiary.fr), to establish a "also division" of the new relationship between teachers and students.
&lt,golden goose saldi (http://www.osteriainpiazza.it); p > (1) make full use of class time according to the students' actual, take ten minutes speech, a small debate, learning commentator's article, small monographic report,golden goose deluxe brand (http://www.cremavvenimenti.it), world outlook education.
4, through the organization of class activities to cultivate students' collective concept, enhance the class cohesion
Related Articles:
 
 
   My travel diary five (http://const.cool.ne.jp/soft/search.cgi)
 
   New year's (http://www.forums.networktutorials.info/E_GuestBook.asp)
 
   I dream _1 (http://www.runan.gov.cn/E_GuestBook.asp)
 
 
  Advocate teachers make full use of network resource access to teaching materials, making use of courseware, give full play to the effective role of multimedia, to improve the effectiveness of classroom teaching, enhance the interest of classroom teaching, the habit and culture., and make students learn knowledge is more solid, more rich.
عنوان: Computer classroom management system _0
رسال شده توسط: bh47gsgere در 11 ژوئن 2016، 04:18:36 am
3. computer classroom equipment according to the requirements of the construction of the account,occhiali da sole ray ban outlet (http://www.coppaconti.it), so that the account match. At the end of each semester, the leader in charge of the organization to check the account.
1. teachers of computer equipment, learning modern educational facilities of a full-time staff responsible for management and make full use of, for love.
11. when computer equipment are found damaged should identify the reasons, accountability, if man-made accidents, compensated.
9. each computer to establish maintenance,cheap mac makeup outlet (http://www.makeupmacs.com), repair, and other conditions of the technical file, to strictly control the use of external disks, regular virus detection and anti-virus work of the machine.
7. once the computer is damaged,hogan outlet online (http://www.eplusplus-showcase.it), to identify the cause, be held accountable. If man-made accidents, should be compensated, and severely dealt with.
4. boot, should check whether the computer equipment is complete, and check the "use of the register", found the problem in a timely manner to the teacher report.
 computer classroom management system
8. teacher-student enter classroom computer to change shoes or shoes set,hogan outlet (http://www.denureinsurance.com/game.php), is prohibited Xianzarenyuan enter, visitors try not to get into the classroom. Do a good job in computer classroom cleaning and hygiene work, keep the computer classroom clean and tidy.
2. should be classified according to the requirements of the unified code, label, do positioning.
All the equipment in the classroom of
3. students into the classroom class, to take the seat according to your number positioning, keep quiet, before the teacher issued an order shall not be unauthorized tinkering with machines.
4. management personnel in the use of equipment to check the voltage before the morning window ventilation,occhiali ray ban outlet (http://www.tuanua.it), do a good job cleaning, work to cut off the power supply.
2. is prohibited to carry items that have nothing to do with the class to enter the room.
34, computer classroom use code
7. in the classroom to have reliable fire protection, security facilities, and the responsibility to the people.
Computer classroom management system
5. management staff to establish the "computer room management manual", the daily record of the normal temperature,hogan outlet online (http://www.libervino.it), humidity, daily work and sporadic events.
8. is responsible for managing the computer classroom.
1,montres guess pas cher (http://www.lison-restaurant.fr). to enter the room must be replaced by a shoe or shoe cover.
6. in case of abnormal computer computer, the teacher should immediately report, may not be dealt with without authorization. Students in the room before leaving to wear a good computer sets, do a good job, neatly placed.
5. students on the machine operation must be strictly in accordance with the procedures, after class, according to the procedure off, carefully fill in the use of the register. Students with a floppy disk to do a set of manpower, unified management, personal use. Not allowed to dribble out of the classroom,scarpe hogan outlet (http://www.aial.it), no other external disk into, to prevent virus invasion.
6. Meiyu season and rainy weather, every day at least start 2 hours, during the summer vacation, avoid by all means is shut down for an extended period, routine management cannot interrupt.
10. each computer to set up the use of the register, to supervise the normal records on the machine, and timely view, to ensure that the equipment is in good condition.
Related Articles:
 
 
    (http://wolfluna.com/divaguestbook/)
 
   Simple lease agreement sample (http://meguru.jp/cgi-bin/joyful/joyful.cgi)
 
   Teachers ideological and moral character _0 (http://www.0411shiyingsha.com/plus/guestbook.php)
 
 
   Therefore, on a daily basis, teachers should specific, image to the child the day recipes and explain the superficial knowledge of nutrition, through the "see, touch, taste experience, understand the nutritional value of food, children like to eat a variety of food culture, and know things like to eat also should not eat too much, overweight also can affect health.