انجمن های گفتگوی بهبودی

)---(پـــرانـتــز)!i( بـــاز)---( => قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی => نويسنده: قاسم اصغری در 14 آوریل 2012، 12:34:50 pm

عنوان: تنهائي
رسال شده توسط: قاسم اصغری در 14 آوریل 2012، 12:34:50 pm
دریا بی کران است و زورق من کوچک, به تو توکل میکنم که همه کس را حمایت میکنی, با من بمان که ظلمت شب از راه میرسد , وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است , خدایا ای یاور بی کسان بامن بمان, در هر لحظه به حضور تو نیازمندم , چه چیزی جز لطف تو میتواند ترسها را در هم شکند, چه کسی جز تو می تواند راهنما و پناه من باشد, در روزهای ابری و آفتابی بامن بمان, از هیچ دشمنی نمی هراسم چون تو در کنار منی, آنجا که تو هستی اشکها سوزنده نیستند, مرگ هم تلخ نیست, اگر با من بمانی همیشه پیروزم.