انجمن های گفتگوی بهبودی

جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A---Sexaholics Anonymous => جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)Sexaholics Anonymous => نويسنده: fardin90 در 01 فوریه 2012، 01:06:31 am

عنوان: قدم اول در انجمن sa
رسال شده توسط: fardin90 در 01 فوریه 2012، 01:06:31 am
قدم اول :
ما پذیرفتیم در برابر شهوت عاجز هستیم و اختیار زندگی از دستمان خارج شده است .
قدم های دوازده گانه الکلی های گمنام که توسط شهوتی های گمنام اقتباس گردیده است ، قویترین نیروئی است که تا کنون برای بهبود کیفیت زندگی بسیاری معتادان از شاخه های گوناگون اعتیاد شناخته گردیده است .قدم ها مسیری است که بهتر از هرچیز دیگر می تواند هشیاری و رهائی را برای ما به ارمغان آورد. من یک شهوتی هستم و اختیار زندگی از دستم خارج گردیده است. هدف قدم اول آن است که ما را از پشت سایه شک و تردید با خودمان روبرو کند تا باور کنیم که حقیقتا در برابر شهوت عاجز و اختیار زندگی از دستمان خارج گردیده است . اگر در آینده دچار تردید شدیم یا فکر کردیم که کاملا بهبود پیدا کردیم و یا اینکه تصور کنیم که دیگر نیازی به برنامه نداریم ، آن موقع لازم است تا مجدداً قدم اول را مرور کنیم و ببینیم چه نوشته ایم تا به مسیر برگردیم .
قدم اول از دو بخش جداگانه تشکیل یافته است :
1.   اعتراف به اینکه اجبار فکری شهوت خارج از کنترل ماست و مارا به سمت دیوانگی و مرگ سوق می دهد.
2.   اعتراف به اینکه اداره زندگی از کنترل شخصی مان خارج بوده ، هست و خواهد بود.
بخش اول قدم اول که اعتراف کردیم در برابر شهوت عاجز هستیم ، آغاز کار ما در برنامه می باشد که می کوشیم آن را به بهترین شکل ممکن فقط برای امروز به اجراء درآوریم . شهوت نشانه بیماری ماست ، بنابراین لازم است بدانیم نوع تفکر ما باعث اجبارمان به شهوترانی گردیده است . وقتی به سابقة روابط جنسی خود مراجعه منیم ، متوجه خواهیم شد که سال ها پیش از اینکه به شهوترانی معتاد شویم کنترل آن از دستمان خارج شده بود و این یقیناً شروع یک اعتیاد مهلک بود . این عقیده که ما عاجز هستیم و قدرتی از خود نداریم خلاف چیزی است که فکرمان به ما میگوید . تنها با ریسمان به آخر خط رسیدن و تسلیم شدن است که می توانیم قدم اول را در جهت رسیدن به آزادی و نیرو برداریم . لازم است به آخر خط برسیم تا خالی از هر شک و تردید باور کنیم که عاجز هستیم و نمی توانیم به تنهائی اختیار زندگی را در دست بگیریم . تنها زمانی که با فروتنی ، عجز خود را در برابر شهوت و عواقب ناشی از آن را بپذیریم ، هوشیاری به ما باز خواهد گشت. اینکه اختیار زندگی از دستمان خارج شده یک حقیقت است ، در غیر اینصودت در sa چه میکنیم ؟اما برای بسیاری از ما مشهود نیست که در برابر مدیریت زندگی به تنهائی اختیاری از خود نداریم . لازم است تا به درک این واقعیت برسیم. درک عاجز بودن در برابر مدیریت زندگی فنداسیونی است که دوازده قدم --- بر روی آن بنا نهاده شده است. در فرایند پذیرفتن عجز و نداشتن اختیار زندگی لازم است تمایل پیدا کنیم تا تمام افکار کاذب گذشته که در حال کشتن ما است را کنار بگذاریم . هر چند که گذشتن از قدم اول ممکن است دردناک باشد اما به هر حال مسیر بهبودی با تسلیم آغاز می گردد.
چیزهائی که در زندگیتان رخ داده است یک واقعیت است ، اما هدف قدم اول این نیست که در مورد کارهائی که کرده اید ، چه خوب و چه بد قضاوت کنیم.هدف از کارکردن قدم اول آن است تا صادقانه برای خود اعتراف کنید که عاجز هستید و اختیار زندگی بدون دریافت کمک از دستتان خارج است.
سوالات زیر به عنوان پیشنهاد و برای راهنمائی کارکرد این قدم ارائه گردیده است و قسمت عمده کارمان فکر کردن در این مورد و جواب سوالات است تا آنها را تا حد ممکن کامل و به همانگونه  که در زندگیمان رخ داده است به روشنی و وضوح به یاد آورده و بر روی کاغذ بیاوریم . در این قدم لازم است تا حد ممکن جزئیات را تا جائی که بتواند ما را قانع سازد به یاد آوریم و به آنها اعتراف کنیم . آشکار نمودن جزئیات و اعتراف به آنها نزد کسی که مدتی است که هوشیاری را به دست آورده است می تواند کمک بزرگی برای رسیدن به هوشیاری و مشارکت در گروه باشد.
عنوان: پاسخ : قدم اول
رسال شده توسط: fardin90 در 17 مارس 2012، 06:17:21 pm
راهنمای نوشتن
1-من یک شهوتی هستم.
.....................................
2-اختیار زندگی از دستم خارج است ، در برابر شهوت عاجزم .
در این بخش به درک عاجزی و اینکه چگونه شهوت سبب شده تا اختیار زندگی از دستم خارج و تلاش های ناموفق که در کنترل شهوت داشته ایم می پردازیم.
الف : انجام روابط نا مشروع تا کنون چه لطمه ای به خانواده ، اقوام ، پول ، موفقیت شغلی و اجتماعی و سایر موارد زده است؟
ب : چه کار کرده ایم که مایل به انجام آن نبودم ؟ با چه کسانی رابطه جنسی برقرار نموده ام که مایل به برقراری ارتباط نبودم ؟ به کدام مکانهائی که مایل نبودم رفته ام ؟ آیا چیزی غیر از خودم زندگی ام را اداره می کرد ؟
ج : بیماری ام چگونه بر خانواده ام تأثیر گذاشته است؟
د : بیماری ام چگونه بر شغل و اقتصادم تأثیر گذاشته است ؟
س : بیماری ام چگونه بر دارائی و اموالم لطمه وارد کرده است ؟ آیا باعث کاهش درآمد مالی ام شده است ؟ آیا سبب صدمات مالی غیر قابل جبران گردیده است آنها کدامند ؟
ص : بیماری ام چگونه من را از لحاظ قانونی دچار مشکل کرده است ؟ آیا دستگیر شده ام ؟ آیا ممکن بود برای آن دستگیر شوم ؟ آیا ممکن بود از من شکایت شود ؟
ع : چند بار سعی کردم از شهوترانی دست بردارم اما موفق نشدم ؟ چه قولهائی به خودم میدادم ؟ آیا به قولم عمل می کردم ؟ وقتی به قولم عمل نمی کردم چه اتفاقی می افتاد؟
ه : چه چیزی سبب شد به sa پناه بیاوریم ؟ چه لطمه هائی بر اثر شهوترانی به زندگی ام وارد شد ؟
توجه : سعی نکنید بخواهید بدانید مقصر کیست . سعی نکنید تقصیر را به گردن شیوه تربیت والدین یا دیگران بیاندازید . هر کدام از ما جزئی از بشریت هستیم .
عنوان: پاسخ : قدم اول در انجمن sa
رسال شده توسط: رضا - بیل در 15 سپتامبر 2012، 09:12:01 am
گام اول
(ما اقرار کردیم که در برابر شهوت عاجز بودیم و اینکه اختیار زندگیمان از دستمان خارج بود.)
اقرار سریع از عاجزی در برابر شهوت , یعنی من به تنهایی قادر به ترک شهوت نیستم و در گذشته هر زمان که اقدام به ترک شهوت کردم با شکست مواجه شدم.
در این قدم با 11 سوال روبرو میشویم (اولین سوالات قدم). جواب سوالات را به صورت کاملا خصوصی برای شخصی که به عنوان راهنما (فردی از SA که با او راحتتر از بقیه ارتباط برقرار میکنیم, انتخاب کردیم) میخوانیم.
جواب این سوالات کاملا شخصی بوده و هر شخص با تجربیات خود سوالات را جواب میدهند.
نمونه ای از این سوالات:
1. از دیدگاه شما مفهوم عجز چیست؟
4. روند شکلگیری وسوسه را توضیح دهید؟
10. تسلیم شدن یعنی چه؟ آیا از مفهوم تسلیم شدن ترس دارید؟
با پاسخ به این سوالات و کمک گرفتن از راهنما (بعضی از اعضا دارای چندین سال پاکی جنسی میباشند که دارای تجربه فراوان و سودمند در مورد مشکلات جنسی و شهوت دارند) کاری را که به تنهایی قادر به انجام آن نبودیم با کمک دوستان انجام میدهیم.
عنوان: Xun Zhou Li Chen Peng Haoxiang Niu Chengze Xiao Yang: our beautiful love
رسال شده توسط: idh9bhe4u در 14 مه 2016، 01:57:56 pm
Stars wish "Star&quot,golden goose outlet (http://www.lucianobertelli.it); release Xun Zhou: my first love is under the tree
 Xun Zhou Li Chen Peng Haoxiang Niu Chengze Xiao Yang: our beautiful love
 &quot,chaussure tn pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr);starry sky" (picture source: Xinhua)
 Xun Zhou Niu Chengze is 13 years old that year we have ur good:
 Mark Xiao Yang Niu Chengze: at the age of 13 he said to
 has 13 year old is far from us, but after seeing the "Star",hogan outlet online (http://www.imcollection.it), and then he will want to have a super space-time dialogue. Mark sure myself: "according to you to go on the road,scarpe hogan outlet (http://www.pediatriaemergenze.it), not what the problem!" "Old boy" director Xiao Yang is to encourage their own way: "be brave!" Ur good director to tell 13-year-old myself: "remember your feelings at that time, because whether it is sad or happy, it is the most real." Niu Chengze, director of the 13 year old his gratitude: "thank you at the beginning of agitation, restlessness, expectation, desire, even wound."
Although
< p > "Star" tells the story of Mei and Jay 13 story, the film let everyone spontaneously recalled his 13 years old. The 13 year old Xun Zhou's memory is very good, "I am 13 years old in high school, because there are two osmanthus trees in our campus, so in the end of the class, we would sit in the osmanthus tree below to see the senior boys playing basketball." The painted skin 2 director ur good to see the sky,scarpe hogan outlet (http://www.red2-ilfilm.it), Jill recalls: "I at the age of 13 in grade two, every day in addition to school is to learn to draw,spaccio golden goose (http://www.lucianobertelli.it), so to see movie, the little boy holding sketch this appearance, feeling really very warm." "LOVE" director Niu Chengze felt that the 13 year old has been so far: "when I entered junior high school, not development, every day is not to class, good distant 13."
< p > jointly produced by the Huayi Brothers and atomic mappings, producer Chen Kuo Fu, Lin Shu Yu screenwriter and director of the 2011 dream as "Star", after the premiere of the Busan, Beijing, Taipei and multi field after the test piece the mouth overflowing, finally will in today's landing the mainland, Hong Kong and Taiwan Cinema released simultaneously. Such a challenge to the creativity and courage of the work, all the way to get a lot of people's love and care. Released the same day, Huayi Brothers once again released more than forty celebrities jointly recommended of the sky.
< p > "Star" depicts a beautiful,saldi golden goose (http://www.comprensivoroncadelle.it), dreamy but young emotion,nike tn pas cher (http://www.versions-bois.fr), will never disappear, and encourage the audience "like a puppy love". Xun Zhou memories of the first love is a picture: "I seem to have a variety of trees and the fate, so my first love may be in a variety of trees." Li Chen recalls her first love said: "love is very good for everyone, I am no exception, now in retrospect there will be a lot of beautiful pictures." Peng Haoxiang, director of the first memory is like: "the first girl I love is sitting in front of the students, because her hair is very fragrant, each from surface >
Related Articls:
 
 
   Andy On: f (http://www.cw168.com/guestbook.asp)
 
    was published in 1997 t (http://bizguide.businessownersideacafe.com/cgi-bin/glinks/search.cgi)
 
   time Reute (http://www.jsmczx.com/wygkcn_GuestBook.asp)
 
 
   Wrote: "today is really experience the precious experience, almost 10 years do not take public transportation!" She also stressed, must give his seat to the elderly people. But this article in words but recruited the Korean netizens dislike, many people said "every day we go to work by bus, the bus has to be proud of what?"
عنوان: Guan Yu the ideal son-in-law to marry the daughter
رسال شده توسط: fnzcbq06t در 05 ژوئن 2016، 11:10:26 pm
Guan lost Jingzhou, was killed, his daughter was missing. Later, Liu Adou became the emperor, by Zhu Geliang et al, married Zhang Fei's daughter queen. The queen died,goyard paris (http://www.luisquartet.fr), or by Zhu Geliang et al for the media continued to marry Zhang Fei's daughter as queen. The two is that for Queen Zhang,hogan scarpe outlet (http://www.a4distribution.it), Liu Pei three people have had heavy willingness to marry. His daughter is said to be a really good fortune,hogan outlet (http://www.peacekokomo.com/bing.php), lost the opportunity to own.
 so, who is the son-in-law of Guan Gong in the minds of people? Why is this person's identity very sensitive? I think, this is not a handsome son-in-law Guan selected others, is the famous Liu fools! Liu closure is Taoyuan Jieyi brothers, shut down is to protect the big brother Liu Bei as emperor, Liu Bei did the emperor,nike tn pas cher (http://www.cuisines-philippe-caen.fr), fools is an emperor, shut down two of the next generation must and Liu marry to eternal wealth.
Guan Yu: the ideal son-in-law to marry the daughter of Liu Bei Sun Quan
 son Dou Guan
 want to let their daughter nephew Guan Dou queen, was also a perfectly logical and reasonable. If married to Soochow,cheap mac makeup (http://www.makeupmacs.com), that is the person of the matter.
 I think, the son of Sun Quan as a public scolding, which There is much fineness in.
 this paper from people.com.cn it titled: Guan Sun Quan why cursed son? Who wants to marry his daughter?
 Guan Yu imagine map data in figure
< p > first, Guan Gong had a baby daughter, his mind has a handsome son-in-law and are sensitive to the identity of the son-in-law candidate, Guan Gong inconvenient to say so. Second, Soochow is a friendly neighbor of West Sichuan,hogan outlet (http://www.tattoodimuro.it), the two sides should joint anti Cao and Sun Quan's sister married Liu Bei, Xishu marry a woman to Soochow is logical, things referred to Liu Bei, Zhuge Liang, certainly all of a sudden. This would upset his abacus, so public a listen to the fire.
 from Liu Bei,ugg soldes (http://www.2xsoftware.fr), fools to get married, they also preferred Guan Jia and zhang. But it can't LGZ three people say,guess soldes (http://www.lison-restaurant.fr), only by outsiders to match. Shut down two people although brotherhood, but in this case, is undoubtedly the rivalry secretly. Sun Quan sent Zhuge Jinlai proposal, is virtually a bad thing so that Guan Guan, be furious.
Related Articls:
 
 
    (http://anne.sakana-tama.com/guestbook/index.php?entry=397469)
 
   The 6 couple in the wedding car with railway const (http://www.hanlim88.com/default.asp?mnuidx=14&field=&keyword=&page=1&gno=57)
 
   Look at pa (http://efd1997.com/E_GuestBook.asp)
 
 
    In fact, innovation is not limited to science and technology, finance, politics and innovation. China's decades of development model, but also the results of our innovation, we are "feeling the stones across the river" created. In addition to accept innovation mentality, whether we should also have the courage to dare to try.