انجمن های گفتگوی بهبودی

جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A---Sexaholics Anonymous => جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)Sexaholics Anonymous => نويسنده: mohsen در 25 دسامبر 2011، 01:13:17 pm

عنوان: آیا می توانم متوقف شوم؟مشکل من چیست؟
رسال شده توسط: mohsen در 25 دسامبر 2011، 01:13:17 pm
در بسیاری از ما احساس بی لیاقتی ،بی ارزشی ،تنهایی و ترس وجود داشت . درون ما هیچگاه با چیزهایی که در دیگران می دیدیم جور در نمی آمد. به زودی این احساس در ما بوجود آمد که از پدر و مادر ،دوست ورفیق واز خودمان جدا هستیم .به وسیله خیالپردازی و استمناء در دنیای دیگری به سر می بردیم .ما خودمان را در عکسها و تصاویر غرق ،و خیالاتمان را دنبال میکردیم .ما شهوترانی می کردیم و می خواستیم مورد شهوترانی قرار بگیریم.
ما یک معتاد واقعی شدیم ;خود ارضایی بی بندو باری جنسی ، زنا ،ارتباط های همراه با وابستگی و خیالپردازی مداوم ،ما اینها را به وضوح دیده ایم ،خریدیمش ،فروختیمش ،با آن تجارت کرده ایم و در برابرش تسلیم شدیم . ما به فریب دادن و نقشه کشیدن ،آزار دادن و به نهی شده ها اعتیاد پیدا کرده بودیم.تنها راهی که برای نجات از شهوت می دانستیم انجام دادن این کار بود.(خواهش می کنم با من ارتباط داشته باش ومرا تکمیل کن)ما گریه کنان با آغوش باز از آن استقبال می کردیم .ما برای یک لذت بالاتر شهوت رانی می کردیم .ما اختیار وقدرتمان را تسلیم دیگران می کردیم .این باعث بوجود آمدن احساس گناه ،تنفر نسبت به خود،پشیمانی ،احساس پوچی و درد می شد و ما همیشه به درون خودمان می رفتیم دور از واقعیت ،دور از عشق ،در درون خود مفقود شده بودیم .عادت ما داشتن یک صمیمیت حقیقی را غیر ممکن کرده بود . ما هیچ اتحاد و یک پارچگی واقعی را با دیگران نمی شناختیم چون به غیر واقعیتها عادت کرده بودیم.به دنبال یک کیمیا بودیم یک ارتباط جادویی ،ارتباطی که صمیمیت و اتحاد با دیگران را از بین می برد.خیالات واقعیت را فاسد کرده بود .شهوت عشق را کشته بود .شهوت ابتدا معتاد وسپس عشق را فلج می کند .ما می خواستیم کمبود های درون خودمان را با برداشتن از وجود دیگران جبران کنیم .بارها و بارها خودمان را فریب دادیم که دفعه بعد آخرین باری است که این کار را انجام می دهیم .مادر حقیقت داشتیم زندگیمان را می باختیم .
عنوان: پاسخ : آیا می توانم متوقف شوم؟مشکل من چیست؟
رسال شده توسط: mohsen در 25 دسامبر 2011، 01:15:27 pm
مشکل من عدم شناخت خداوند و عدم شناخت زندگی و خود رایی بود من انسانی مغرور و افراط پرست بودم
عنوان: Summary of company advisory mission work _0
رسال شده توسط: dhuk89mll در 14 آوریل 2016، 07:38:14 pm
I take an analysis of the problems we have to solve.
 this is a challenge. The task is from the perspective of employing units of labor law,goyard prix (http://www.d2igroup.fr), is around the interests of employers to think about. Before our training is mainly concerned about the interests of workers. Transposition thinking, has been a major feature of the labor group.
 company advisory task summaryAn
 
    (http://learn.mh2tvu.com/jdbbs/showtopic-191077.aspx)
 
   Primary sc (http://swwjmj.shaowu.gov.cn/E_GuestBook.asp)
 
   The moral construction in learning summary (http://www.tytour.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113&pid=667239&page=11&extra=page=1#pid667239)
 
 
When I come back from my fantasy, I am still me, the failure of me. Suddenly all the pain and sorrow I will wrap up. I almost suffocated. Remember, once I am so arrogant. In the past my performance in the stage is how the most incisive. In the past, that is such a warm applause. The former... Those who are already in the past... But that is the past glory.
عنوان: Under the spirit of camphor
رسال شده توسط: hdfg0z2ter در 19 مه 2016، 12:28:19 am
Under the spirit of camphor
< p > Shakespeare: "time will pierce the youth surface decoration, can dig deep groove shallow groove on the beauty of the forehead, will eat rare! A born beauty,nmd runner pas cher (http://www.fspf-lr.fr), what can not escape his sickle for sweep." The camphor tree under the spirit of time is also difficult to erase the soul.
 preface I walk with you side by side, through the seasons. Only two years, but so let me enchanted. Tall and straight in your body, your seductive aroma, bless your soul,hogan rebel outlet (http://www.eplusplus-showcase.it), you know,sca goyard pas cher (http://www.luisquartet.fr), the encouragement of the generation after generation of people, in the struggle, in the longing for.
 < br / > vaguely remember in the former residence of Soong Ching Ling camphor tree "had such a description:" the other trees easy trick worms. You can catch three or four different kinds of insects from the same pomegranate tree. They are also raising children, offspring are parasitic on the tree generation after generation of descendants. The camphor tree itself has an aroma, this fragrance and can stay forever. Even when its branches are dry, when it is made of wood, its aroma remains unchanged. As long as the wood there one day, afraid of insects that day,adidas nmd runner pas cher (http://www.tdunion.fr), camphor trees are valuable here." Yes,nike tn pas cher (http://www.puyravault85.fr), your beauty,goyard prix (http://www.d2igroup.fr), aroma characteristics full of heaven and earth, let me deeply obsessed. No matter how changes form,scarpe hogan olympia (http://www.labambinadellasestaluna.it), you exudes the fragrance gladdening the heart and refreshing the mind. Your scent,golden goose outlet (http://www.cremavvenimenti.it), into the air. I will always walk on the road with you, and you for the dance, the air is filled with your breath. How pleasantRelated Articles:
 
 
   Lingering heart (http://jfy4ghtuertfy.bloguez.com/jfy4ghtuertfy/4856010/apeboard.cgi)
 
    (http://www.swierczekonline.com/FamilyBlog/)
 
   In the mos (http://wdjwjcj.com/dy_GuestBook.asp)
 
 
  I is a like the trouble to write on the paper, will happily put in the side, home in the countryside, corn is the harvest season, watching all this let me think of the past, although now living conditions are good, but I yearn for the previous life, even for picking corn corn is also a fun, what kind of agrestic breath now how also can not find.