انجمن های گفتگوی بهبودی

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) => قدمهای دوازده گانه الانان - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها) => نويسنده: mira در 19 مه 2011، 04:26:19 pm

عنوان: قدمهای دوازده گانه آلانان - قدم دهم
رسال شده توسط: mira در 19 مه 2011، 04:26:19 pm
قدم دهم
به تهیه ترازنامه شخصی  خودادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم
قدم دهم شروع آن چیزی است که برخی از اعضاء از آن به عنوان قدم های حماسی یاد  می کنند. بعضی دیگر به آنها قدم های تداوم رشد می گویند. قدم دهم به ما کمک می کند  که اصول و ابزارهای قدم های قبلی را در زندگی روزمره خود به کار ببریم. برای اینکه  آرامش خود را تقویت کنیم به پیشرفت خود ادامه می دهیم، به فهرست برداری از خصوصیات  خود ادامه می دهیم و از دیگران دلجویی می کنیم.
اگر هنگام کار کردن روی قدم های یک تا نه خود دقیق و صادق بوده ایم. مرحله بازسازی  خرابی های گذشته را آغاز کرده ایم. نقاط ضعف خود را به خدا سپردیم. حالا تلاش  مستمری را برای تغییر رفتار گذشته خود در جهت بهتر شدن به کار می بندیم. شروع کرده  ایم که به خودمان و نیازهایمان توجه کنیم به جای اینکه به زندگی و الکلیها واکنش  نشان بدهیم، روی خودمان کار می کنیم. با قدم دهم لیست خود را پاک و سالم نگه می  داریم چون نمی خواهیم به طرف الگوهائی که با آنها به خودمان آسیب می زدیم بلغزیم .  لغزشها به خصوص در زمان های استرس و ناراحتی به سراغمان می آید و زمانی است که به  طور طبیعی به رفتارهای قدیمی و تدافعی خویش باز می گردیم. برنامه بهبودی تمام  نواقص انسان را برطرف نمی سازد و ما را از تمامی دردهای زندگی خلاص نمی کند، اما  ابزاری را در اختیار ما می گذارد که به وسیله آنها با مشکلات برخورد کنیم و به کار  کردن برای پیشرفت خود ادامه دهیم.
راه های زیادی وجود دارد که می توان از آن طریق به تهیه ترازنامه شخصی ادامه  داد. اعضاء می گویند که سه نوع فهرست برداری مفید را پیدا کرده اند. نوع لحظه ای،  روزانه و ترازنامه طولانی مدت دوره ای. یک فهرست لحظه ای در هر زمان از طول روز که  احساس کردیم اشتباهی انجام داده ایم. می تواند استفاده شود. می توانیم مسئولیت نقش  خود را بپذیریم. در آن لحظه متوقف شویم و به اشتباهامان اعتراف کنیم و نسبت به نوع  دیگر واکنشمان، از خود سؤال کنیم.
هر اشتباهی که اتفاق می افتد ممکن است در همان لحظه به آن پی نبریم اما یک  لیست روزانه می تواند کمک کند تا بیشتر بتوانیم خود را با نوع رفتارمان و تغییر  رفتارمان وفق دهم. می توانیم برای چند لحظه هر روز غروب تمام تجربیات آن روز خود  را چه مثبت و چه منفی مورد ارزیابی قرار دهیم. بعضی ترجیح می دهند که ابتکار جزئی  از کارهای پایان روزشان باشد، درست مثل مسواک زدن دندانها احتیاجی نیست که یک لیست  بلند بالا بنویسیم. این کار می تواند ذهنی هم انجام شود و یا از طریق یک نت برداری  ساده و سریع روی آنچه که خوب انجام شده و آنچه که می توانست بهتر باشد، صورت گیرد.  می توانیم نقشه بکشیم که روز بعد تمام اشتباهات امروز را جبران کنیم. اگر تقاضای شهامت  کنیم و بخواهیم که وظیفه خود را انجام دهیم، می بینیم که به آرامی می خوابیم و روز  بعد را با وجدانی راحت آغاز می کنیم. برخی ترجیح می دهند که صبحها به عنوان یکی از  کارهائی که با آن روز خود را شروع می کنند لیستی تهیه کنند شاید این کار را هنگام  رانندگی به سمت محیط کار یا در طول ملاقات با راهنمایمان در ساعت های تنظیم شده  انجام دهیم.
شاید بخواهیم لیست دقیقی به صورت دوره ای داشته باشیم. لیستهای سالانه یا هر  دو لیست سال یکبار که با همراهی راهنمایمان تهیه می کنیم، کمک می کند که بر روی  عمیق ترین خصوصیات خود کار کنیم و خصوصیات جدیدی که در نتیجه این سفر روحی به دست  آورده ایم، را بیابیم. یک لیست می تواند یادآور این باشد که به خود به خاطر  پیشرفتی که کرده ایم اما در لیست روزانه خود متوجه آن نشدیم پاداش دهیم. با  استفاده از اصل اساسی پیشرفت یعنی ترازنامه قدم چهارم الانان یا دفترچه فهرست قدم  چهارم الاتین، فهرست های منصفانه دقیقی تهیه می کنیم و به لیست اولیه خود دوباره  نگاهی می اندازیم. گاه به گاه بر روی یک بخش از زندگیمان تمر کز می کنیم. هر بار  تعهد خود را برای ادامه این خودآزمائی تجدید می کنیم و از نظر روحی رشد می کنیم. اگر  ایجاد یک تغییر احساس ترس به وجود می آورد. به سادگی در می یابیم که یک تلاش  روزانه همراه با صداقت و سادگی، ترس را کاهش می دهد.
درست مانند قدم چهارم، توجه به این نکته خیلی مهم است که کارهائی را که خوب  انجام داده ایم به همراه اشتباهات خود در لیست بگنجانیم. می توانیم از خود بپرسیم  که در کدام رفتار خود پیشرفت کرده ایم با کدام خصوصیت مثبت را از خود نشان می  دهیم. مطمئناً روزهای زیادی وجود دارد که ما خود را خوب کنترل کرده ایم و هیچ کدام  از رفتارهای گذشته خود را نشان نداده ایم.
قسمت دوم قدم دهم می گوید: وقتی اشتباه کردیم فوراً آن را اعتراف کنیم. به  مرحله اعتراف اشتباهاتمام و جبران آنها برای خودمان و دیگران ادامه می دهیم. تا  زمانی که ما را فروتن نگه داشته و به ما کمک کند تا دیگران را همان گونه که هستند  بپذیریم. به طور منظم و مرتب این کار را بارها و بارها انجام می دهیم تا یادآور  این کلمات پندآموز قدیمی به خود باشیم و اشتباه کردن یک خصلت انسانی است و بخشیدن  یک خصلت الهی. انسانیت و خصائص معنوی ما وقتی که اشتباهات خود، دیگران را می  پذیریم و می بخشیم وسعت می یابد. می فهمیم که وقتی همیشه حق را به جانب خود  ندانیم. بیشتر احساس آرامش می کنیم. می توانیم به دیگران اجازه دهیم که از نتایج  تصمیمات خود سود ببرند یا رنج ببرند. بیشتر و بیشتر با خودمان احساس راحتی می  کنیم. همانطور که روی قدم دهم به طور منظم کار می کنیم، به تقاضای کمک از قدرت  مافوق خودمان ادامه می دهیم. وقتی کارهای روزانه خود را لیست می کنیم. نقاط ضعف  خود را به خدا اعتراف می کنیم، آماده می شویم و خاضعانه از خداوند می خواهیم که  آنها را از بین ببرد. لیست کسانی را که به آنها لطمه زده ایم تهیه می کنیم و در پی  جبران آن هستیم. در تهیه لیست قدم دهم، از تمام قدم های قبلی استفاده می کنیم به  خاطر می آوریم که با خودمان با عشق و مهربانی رفتار کنیم. چون رنج ناشی از  اشتباهات خود را تجربه کرده ایم. نمی خواهیم دوباره آن رنجها را تجربه کنیم. به  کار کردن روی برنامه خود ادامه می دهیم. درست مثل اینکه کیفیت زندگی ما به آن  بستگی دارد. و واقعاً هم دارد. کامل کردن قدم های چهارم تا نهم تضمین نمی کند که  زندگیمان کاملاً آرام و خالی از مشکلات باشد. لحظاتی وجود دارد که ما احساس می  کنیم به گذشته برگشته ایم و درست مثل روز اول خود در الانان هستیم. با همان  خصوصیات منفی که عوض نشده است. کار کردن روی قدم دهم به ما کمک می کند که تنش  لحظات بد خود را کنترل کنیم و خود را در حالت تعادل نگهداریم. ادامه دادن به تهیه  ترازنامه شخصی باعث می شود که ترازنامه ما پاک و شفاف نگه داشته شود و سلامت روحی  و احساسی و جسمی ما را حفظ می کند تا بهتر بتوانیم با لحظات سختی که در زندگی  روزانه اتفاق می افتد برخورد کنیم.
 
عنوان: پاسخ : قدمهای دوازده گانه آلانان - قدم دهم
رسال شده توسط: mira در 19 مه 2011، 04:26:40 pm
اعضاء در تجربیات، نیرو و امید یکدیگر شریک می شوند.
بهترین فراموشی
وقتی که اولین بار به الانان آمدم با یکی از اعضاء ، نسبتاً خشن صحبت کردم  کاملاً خود را در آنچه که می گفتم حق به جانب می دانستم. بزودی فهمیدم که من  واقعاً احساسات او را جریحه دار کرده ام. متوجه شدم که کار خود را توجیه می کنم.  اگر او این کار را انجام نداده بود و ... بعد من آن کار را انجام نداده بودم ...  بعد از شانس خوب قدم دهم به فکرم رسید.
به طور ناگهانی فهمیدم که بهانه تراشی می کنم و سعی دارم خود را به خاطر آنچه  که انجام داده ام توجیه کنیم. وقت آن است که قدم دهم را تمرین کنم و به سادگی  گفتم: متأسفم، دانستن این مطلب و تمرین کردن آن مانع از آن شد تا اوقات زیادی را  صرف کینه توزی کنم و حوادثی را که بهتر بود فراموش شوند. رها کردم. اصلاً به این  فکر نمی کنم که آن حادثه که مدتها قبل اتفاق افتاد راجع به چه موضوعی بود من فقط  می دانم که من و او هنوز دوست هستیم.
عنوان: پاسخ : قدمهای دوازده گانه آلانان - قدم دهم
رسال شده توسط: mira در 19 مه 2011، 04:27:22 pm

ما به حمایت روزانه احتیاج داریم
در قدم دهم کلمه ای که در ذهنم باقی ماند (ادامه دادن) بود. این کلمه به خاطرم  می آورد که من ترازنامه شخصی خود را در قدم چهارم شروع کرده ام. جمله (وقتی که  اشتباه کردیم، فوراً آن را اعتراف کنیم) تلاشی را که قبلاً در قدم های پنج و هشت و  نه انجام داده ام، به خاطرم می آورد. تمام این قدمها یک خانه تکاتی دقیق شخصی را  به من نشان می داد. اما می دانستم که اگر کارهای روزانه را انجام ندهم خانه ام  تمیز نخواهد ماند.
تجربه ای که در نه قدم قبلی به دست آوردم به من نشان داد که برای کار کردن روی  قدم دهم به چه چیزی احتیاج دارم. من احتیاج داشتم که عجز خود را در رابطه با  دیگران درک کنم. نیاز داشتم که به کمک خداوند ایمان داشته باشم. می بایست تصمیم  بگیرم که به آن نیروی برتر اجازه بدهم از من حمایت و مراقبت کند.
می بایست که خصوصیات رفتاری خود را لیست کنم تا بتوانم جنبه های مثبت وجودم را  درست مثل نقاط ضعف خود تشخیص بدهم.
همانطور که در قدم چهارم یاد گرفتم، شناخت خصوصیات مثبتم مهم بود تا بتوانم  روی آنها پایه ریزی کنم. وقتی نقاط ضعف خود را پیدا کردم، می بایست موارد خاصی را  بررسی کنم. می بایست وقتی که اشتباه می کردم به خودم اعتراف کنم و تمام بهانه و  توجیه کردنها را کنار بگذارم. مجبور نبودم خطایی را که دیگران مسبب آن بودند به  گردن بگیرم اما نمی بایست از دیگران به عنوان سپر بالا استفاده کنم. با وجود این  آگاهی تازه به دست آمده. لازم بود تا گناهانم را به خدا و یک انسان دیگر اعتراف  کنم.
قدم دهم کمک کرد تا تشخیص بدهم که هنوز نقائصی در رفتارم وجود دارند که زندگی  ام را تسخیر کرده اند. برای اشتباهاتم بهانه نیاوردم. به هر حال لازم بود به  مراقبت کردن از خودم ادامه بدهم تا ببینم به چه کسی صدمه زده ام و جبران مناسب آن  صدمه را پیدا کنم. برای این که هر روز غروب پیشنهادات عملی راجع به قدم دهم را  بشنوم. ارزش زیادی قائل بودم. وقتی آن پیشنهاد را دنبال می کردم. احساس بهتری پیدا  می کردم و من آن احساس را دوست داشتم. بعد فهمیدم که لزومی ندارد این کار را فقط  روزی یکبار انجام دهم. بنابراین شروع به تهیه یک لیست روزانه کردم پس از انجام این  کار، روز کاری خود را تشویق می کردم. در نتیجه مشکلات و احساسات کاری خود را به  خانه نمی بردم. این کار به من یاد داد که مسائلی را که مربوط به خانه نیستند بیرون  از خانه رها کنم.
به مطلب دیگری هم پی بردم که کمکم کرد. در مفاهیم دوازده گانه، یاد گرفتم که  راجع به هدف اولیه خود در هر موقعیتی تصمیم بگیرم و سپس سعی کنم که تمرکز بگیرم.
در نتیجه هنگام ظهر شروع به تهیه لیستی کردم. تمام روابطی را که در طول صبح  داشتم کنار می گذاشتم. اگر به کسی لطمه زده بودم و بخاطر آن احساس گناه می کردم با  کنار گذاشتن این احساس می توانستم کیفیت بعد از اظهر خود را افزایش دهم. بالاخره ،  ایستگاه های کوچکی برای خودم ترتیب دادم. در مسیر راه خانه تا محل کار – اواسط صبح و اواسط بعد از ظهر، بعد از گذشت مدتی فهمیدم  اعمالم و فکرها و حرفهایم را لیست می کنم. سعی کردم از سرزنش کردن خودم خودداری  کنم. از ابزارم برای ادامه کار استفاده کردم.
اخیراًٌ کارتی را برای یک دوست الانانی خواندم. این کارت یک اکروینم را نشان  می دهد.
Thoughtful آیا عاقلانه است؟                                                                                                       T                               
Honest آیا صادقانه است؟                                                                                                                                  H
Intelligent آیا هوشمندانه است؟                                                                                                    I
Necessary آیا لازم است؟                                                                                                                                   N
Kind آیا ملاطفت آمیز است؟                                                                                                                               K
اگر جوابها مثبت است، پس احتمالاً گفتن آن برای من قابل قبول است.
عنوان: پاسخ : قدمهای دوازده گانه آلانان - قدم دهم
رسال شده توسط: mira در 19 مه 2011، 04:27:58 pm
سؤالات قدم دهم
به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار  کردیم. بعضی از اعضاء کشیدن جدولی را که شامل نمونه های نقاط ضعف و قوت می شود را  مفید می دانند. این جدول قبل از رفتن به رختخواب مورد مطالعه قرار می گیرد.
یک یادآوری ذهنی به ترتیب وقایعی که اتفاق افتاده یادداشت برداشتن از هر حادثه  ای که احساسات ناخوشایند را ایجاد کرده مفید است. سؤالات زیر ممکن است به شکل  گرفتن عادت لیست برداشتن کمک کند.
1-          هدف قدم  دهم چیست؟
2-          من در مورد  تهیه ترازنامه شخصی چه احساسی دارم؟
3-          چه چیزی به  من کمک خواهد کرد که ابزارهای برنامه را حتی وقتی زندگی خشن می شود به کار ببندم؟
4-          وقتی احساس  می کنم که سریع پیشرفت نمی کنم چطور می توانم با خودم صبور باشم؟
5-          تهیه  ترازنامه لحظه ای در چه مواقعی لازم است؟
6-          با  ترازنامه لحظه ای خود چه کاری می توانم انجام دهم؟
7-          در یک  فهرست روزانه، می توانم از خودم سؤال کنم:
1)          اتفاقات  مهم روز کدام ها بودند؟
2)          چه  احساساتی را تجربه کردم؟
3)          چطور با  این احساسات برخورد کردم؟
4)          آیا امروز  خودم را درگیر موقعیتی دیدم که اصلاً به من ارتباطی نداشت؟
8-          وقتی  اشتباهاتم را تکرار می کنم چه چیزی می تواند به من کمک کند که خودم را بپذیرم؟
9-          آیا ترس با  ایمان روی اعمال امروز من اثر گذاشت؟
10-        آیا این  خطای من است که سعی می کنم به هر قیمتی آرامش را به دست بیاورم؟ انگیزه های من  چیست؟
11-        چطور بدانم  که زمان جبران کردن رسیده یا نه؟
12-        امروز چه  خصوصیات مثبتی از خودم نشان دادم؟
13-        چطور سعی  کردم امروز کسی را اصلاح کنم؟
14-        چطور می  توانم رها کنم و به خدا بسپارم؟
15-        آیا امروز  احتیاجات خود را نادیده گرفتم؟ چطور؟
16-        آیا در  گفتن بله راحت بوده ام زمانی که می خواستم بگویم نه؟
17-        آیا از یک  شخصیت قدرتمند ترسیدم؟ از هر کسی؟ چرا یا چرا نه؟
18-        چه تمرین  های کوچکی می توانم انجام دهم که روی پای خود بایستم؟
19-        چطور امروز  مسئولیت کس دیگری را برعهده گرفتم؟
20-        اگر  مسئولیت کس دیگری را نپذیرم می ترسم که چه اتفاق بیافتد؟
21-        اگر اشتباه  کردم، آیا فوراً آن را اعتراف کردم؟
22-        برای خوب  مراقبت کردن از خودم امروز چه کاری می توانم انجام دهم؟
23-        آیا چیزی  وجود دارد که من احتیاج داشته باشم نگاه دقیقتری به آن بیاندازم؟ کدام است؟
24-        آیا امروز  کار بخصوصی یا مشکلی را خوب انجام دادم؟ چطور می توانم برای این کار به خود پاداش  دهم؟
25-        چطور مشورت  کردن در مورد ترازنامه روزانه قدم دهم با شخص دیگری مثلا راهنمایم می توانست به من  کمک کند؟
26-        چه  خصوصیاتی در لیستم بیشتر خود را نشان می دهند؟
27-        چرا اصرار  می کنم که آنها را از بین ببرم؟
28-        بعد از  تمرین کردن روی قدم دهم، چطور احساساتم راجع به آن تغییر کرده؟
عنوان: پاسخ : قدمهای دوازده گانه آلانان - قدم دهم
رسال شده توسط: A.B در 07 فوریه 2012، 07:32:50 pm
قدم دهم
 :bravo: :bravo: :bravo: :love: :love: :love:
از زمانیکه قدم دهم بخشی از کار من شده است،سعی می کنم آنرا به عنوان روش ملایم،گرم دوست داشتنی مراقبت از خودم بدانم. با تداوم تراز خودم و پذیرش سریع اشتباهاتم،نگرشهای نا خواسته ای را آشکارمی کنم. که شاید روزم را طوری دیگر آشفته کند.
این قدم کمک می کند ،بیاموزم زیستن در یک روز در یک زمان مستلزم چیزی بیش از توجه نکردن به ترس از آینده می باشد.همچنین به مفهوم رها کردن توشه دیروز در گذشته می باشد.
هر روزازخود می پرسم آیا حمل این بار اضافی امروز به من کمکی می کند.اگر نه ،می توان آنرا اینجا و اکنون زمین بگذارم و با روشنائی از نتیجه منفی رها شوم.
در این روز جدید،هر احساس منفی باقیمانده از دیروز را مورد تعمق و جستجو قرار می دهم.خشم گذشته ،امروز درآرامش من دخیل است.شایدوقت آنست که آنها را رها کنم.
ر هروز،هر دقیقه جدید می تواند فرصتی برای پاکسازی محیط و آغازی دوباره باشد.
"  :-*  :-* :rose: