انجمن های گفتگوی بهبودی

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) => قدمهای دوازده گانه الانان - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها) => نويسنده: mira در 17 مه 2011، 06:29:03 pm

عنوان: قدمهای دوازده گانه آلانان - دیباچه
رسال شده توسط: mira در 17 مه 2011، 06:29:03 pm
دیباچه
در سال 1993 اعضاء انجمن خدمات جهانی (WSC) از درخواست های متعددی از سوی گروه های الانان مبنی بر پیشنهادات زیر، مطلع شدند.
-           تهیه کتابهای کامل تری براساس قدمها، سنت ها و مفاهیم دوازده گانه الانان.
با این درخواست از سوی وجدان بزرگترین گروه الانان، دفتر خدمات جهانی WSC درخواست کرد تا مشارکت هایی از تمام گروه های الانان در جهان، انتخاب و تألیف شود و از تمام افرادی که ما را سهیم در تجربیاتشان می کنند قدردانی می شود. تیم الانان، شامل اعضاء WSC، کارمندان WSO اعضاء داوطلب کمیته، نویسندگان، ویراستار، طراح و مدیر که دست نوشته هایی بدین منظور را تهیه، تجدیدنظر و چاپ می کردند، می شود. نتیجه مجموعه ای از تجربیات فردی اعضاء الانان می باشد که براساس کارکرد و زندگی کردن با قدمها، سنت ها و مفاهیم الانان می باشد. ما به کسانی که برای اولین بار بر روی قدمها، سنت ها و مفاهیم کار می کنند، خوشامد می گوییم. اگر می خواهید با بررسی اطلاعات جدید باعث افزایش بهبودیتان شوید، این کتاب می تواند باعث بالا بردن میزان درک شما شود. امیدواریم همگی بدانیم که روح و وجود این کتاب، عشق را برایمان مجسم خواهد کردف همانطور که تجربه، نیرو و امید را در دوستی مان (عضویتمان) پیدا کردیم.