انجمن های گفتگوی بهبودی

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) => قدمهای دوازده گانه الانان - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها) => نويسنده: mira در 17 مه 2011، 06:24:28 pm

عنوان: قدمهای دوازده گانه آلانان
رسال شده توسط: mira در 17 مه 2011، 06:24:28 pm
قدمهای
               دوازده گانه
                                       الانان
قدمهای دوازده گانه الانان
------------------------------------------------------------
مترجم : کمیته ترجمه