انجمن های گفتگوی بهبودی

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) => کتابچه شهامت عوض شدن => اردیبهشت => نويسنده: sedighe در 15 مه 2011، 07:25:38 am

عنوان: 25 _ اردیبهشت
رسال شده توسط: sedighe در 15 مه 2011، 07:25:38 am
 الکلیسم در خانواده نفی خود را به دنبال دارد . در نتیجه هرگز یاد نگرفتم وقتی حالم خوب نیست از خودم مراقبت کنم . حتی وقتی در تب میسوختم عین روزهای عادی سرکار میرفتم هردیگری بنظر خود بزرگ بینی و ضعیف بود . در الانان راه متفاوت دیگری برای مراقبت از خود کشف کردم . دیگران را می بینم که هنگام بیماری به خود توجه فراوانی میکنند آنها هنگام خستگی استراحت میکنند بعضی وقتها مرخصی میگیرند . رژیم های غذایی متعادل دارند در وقت لازم به دکتر مراجعه میکنند . با پیروی از دیگر اعضاء الانان یاد میگیرم قبول کنم که همیشه نمی توانم در اوج بوده و بهتر از همه رفتار کنم تنها در یک جا اجازه میدهم بلند پروازی کنم . شاید بیماری وسیله ای است که قدرت مافوق برای تفهیم اینکه با خودم خوب باشم از آن استفاده میکند .    یاد آوری امروز ................من یک آدم آهنی نیستم . بعضی وقتها مریض شده یا خسته ام و یا سرم شلوغ است . سعی میکنم یاد بگیرم چه کاری را میتوانم انجام دهم تا احساس بهتری داشته باشم .
                         " تلاش برای اهمیت دادن به دیگران بخصوص در مواقع اضطراب بسیار سخت است"
عنوان: پاسخ : 25 _ اردیبهشت
رسال شده توسط: sedighe در 15 مه 2015، 09:05:21 am
الکلیسم در خانواده نفی خود را به دنبال دارد . در نتیجه هرگز یاد نگرفتم وقتی حالم خوب نیست از خودم مراقبت کنم . حتی وقتی در تب میسوختم عین روزهای عادی سرکار میرفتم هردیگری بنظر خود بزرگ بینی و ضعیف بود . در الانان راه متفاوت دیگری برای مراقبت از خود کشف کردم . دیگران را می بینم که هنگام بیماری به خود توجه فراوانی میکنند آنها هنگام خستگی استراحت میکنند بعضی وقتها مرخصی میگیرند . رژیم های غذایی متعادل دارند در وقت لازم به دکتر مراجعه میکنند . با پیروی از دیگر اعضاء الانان یاد میگیرم قبول کنم که همیشه نمی توانم در اوج بوده و بهتر از همه رفتار کنم تنها در یک جا اجازه میدهم بلند پروازی کنم . شاید بیماری وسیله ای است که قدرت مافوق برای تفهیم اینکه با خودم خوب باشم از آن استفاده میکند .    یاد آوری امروز ................من یک آدم آهنی نیستم . بعضی وقتها مریض شده یا خسته ام و یا سرم شلوغ است . سعی میکنم یاد بگیرم چه کاری را میتوانم انجام دهم تا احساس بهتری داشته باشم .
                         " تلاش برای اهمیت دادن به دیگران بخصوص در مواقع اضطراب بسیار سخت است"
عنوان: Party building work in rural areas
رسال شده توسط: hfgh5t0wea در 23 مه 2016، 05:12:37 pm
three, focus on the work of
Party building work in rural areas
 two,guess soldes (http://www.lesubtil.fr), target task
 (three), improve the working mechanism of the organization. Establish Party building work joint conference system. Party building work of the joint meeting of each quarter held a, analyze the current situation and tasks, work arrangements, coordinate the various forces within the community and the relationship, carry out the work of Party building Lianchuang,tn homme pas cher (http://www.jam-immo.fr), ideological work connection,goyard paris (http://www.d2igroup.fr), liaison office of the social security defense, public welfare undertakings, environmental health linked to engage, cultural and sports activities such as networking to build in total activity. Regular community public affairs, carry out institutional open, public process, management, public, the establishment of the organization of community party member democratic supervision team, to supervise the community party of democratic decision-making and management. Establish and improve the villagers
 first, the guiding ideology of
 rural Party building work plan
< p > to "Three Represents" important thought and the scientific development concept as a guide, closely around the goal of "striving for excellence" requirements, in close connection with the actual work,tn requin pas cher (http://www.auxdelicesdemarcopolo.fr), efforts to enhance the party building innovation, cohesion and social influence, to unite and lead the broad masses of the people work together to build and harmonic happiness village team.
< p > to thoroughly implement the spirit of the big party XX, strengthening the party's ruling ability construction and the party's advanced nature construction, give full play to the central role of leadership of the party organizations and Party members of the vanguard and exemplary role, and create a new situation in the work of Party building, with my village to the actual situation of the development of Party building work plan is as the following: < p
 (a), strengthen the construction of team leadership, cadres of the village committee. Establish and improve the street party is versed in appoint catch village team leader responsibility system, clear division team members, earnestly team members of the ideological construction, style construction and organization construction, to meet regularly to meet, exchange ideas, do a good job of team member solidarity between, strengthen mutual cooperation, adhere to the principle of democratic centralism,goyard paris (http://www.luisquartet.fr), form resultant force, to ensure full play the core role of the leadership of the party organization.
 (two), do a good job in the education and management of Party members. Strict party organizational life system. Earnestly implement the "three will be a lesson", democratic appraisal system, Party members to participate in regular study, carry out collective activities, Party members to carry out regular awareness of the party and the party's policy and policy education. Insist on a democratic appraisal of Party members every year, organize party members to actively carry out criticism and self-criticism. Grasp community members basic online information platform construction, timely correction, supplement, update relevant information, to laid-off workers Party members,hogan outlet (http://www.sgs-italia.it), from emeritus Party member, flow of Party members, non-public enterprises party members, the working party, colleges and universities graduate Party members classified management education, to ensure that each party can have normal life. Adhere to a regular visit to the system, the new party members, the difficulties of the disabled party members, ideological problems of Party members, a special contribution to the establishment of an exclusive interview with the file.
< p > efforts in accordance with the "Five" goals,scarpe hogan outlet (http://www.festivaldelleerbe.it), and strive to to further strengthen the construction of the party organizations, Party members to further improve the overall quality of, culture construction and the party's mass work to further improve,adidas nmd runner pas cher (http://www.tdunion.fr), mechanisms and methods of serving the people get further perfect, and strive to create party construction characteristics and brand, to enhance the overall level of the party.
Related Articles:
 
 
   The union (http://www.htszgs.com/E_GuestBook.asp)
 
   The teaching of Chinese language in the course of the three grade (http://www.infocrystal.com/alink/apeboard_plus.cgi?command=read_message&msgnum=10/)
 
   Street com (http://www.wxjtj.gov.cn/guestbook.asp)
 
 
   Establish "to the moral idea of virtue" further to theme class meeting, recreational and sports activities as the carrier, promote different levels of students to develop good moral character, healthy personality and good psychological quality, enhancement of moral education, effectiveness, initiative and creativity of for, and create a school a good school spirit and style of study, to build a harmonious campus. Trying to create a new situation of moral education in our school.
عنوان: 三相笼型异步电动机多地控制线路
رسال شده توسط: fmyyj91M در 14 دسامبر 2017، 04:50:20 pm
三相笼型异步电动机多地控制线路
  对于多数机床而言,因加工需要,加工人员应该在机床正面和侧面均能进行操作,三相笼型异步电动机单方向旋转的两地控制线路。SBI、SB2为机床正面、侧面两地总停开关;SB3、SB4为M电动机的两地启动控制。
  多地控制的原则是启动按钮并联,停车按钮串联。
  3.2.4机床工作台自动往返的控制
  在生产中,有些机械的工作需要自动往复运动,如钻床的刀架、万能铣床的工作台等。为了实现对这些生产机械的自动控制,就要确定皮革机械运动过程中的变化参量,一般情况下为行程和时间,最常采用的是行程控制。
  最基本的自动往复运动的工作,它是利用行程开关SQl、sQ2来实现晶:将SQl安装在左端需进行反向的位置A上,SQ2安装在右端需要进行反向的位置B上,机械挡块安装在工作台等运动部件上,工作台由电动机拖动运动。
    自动往复循环控制电路,KM、KMR分别为电动机正反转控制接触器。启动时,按下正转按钮SB2,平面磨床 (http://www.nt2mt.com),KM线路通电并自锁,主触点接通主电路,电动机正转,带动工作台前进。当工作台运动到左端的位置A时,机械挡块碰到SQl,其动断触点断开,切断KM线圈电路,使其主触点复位,KM动断触点闭合,同时SQl的动合触点使KMR线圈通电并自锁,电动机定子绕组电源相序改变,电动机进行反接制动,卷板机 (http://www.skjbj.com),转速迅速下降,然后反向启动卸灰球阀,带动工作台反向向后运动,当工作台运动到右端位置B时,其上的挡块撞压行程开关SQ2,SQ2动断触点断开使KMR线圈断电,SQ2的动合触点闭合使KM线圈电路接通,电动机先进行反接制动再反向启动,带动工作台前进。这样,工作台自动进行往复运动。当按下停止按钮SB,时,电动机停车。
    在实际生产机械中,往往还需要A、B位置的外侧再装设两只行程开关分别做左、右极限保护。在控制电路中,将左、右极限开关的动断触点分别串联在KM、KMR线圈电路中, SQ3、SQ4,这样就可以实现限位保护了。
    由上述工作过程可见,混合器 (http://www.qdhhq.cn),工作台每往返一次,电动机就要经受两次反接制动过程,将出现较大的单节制动电流和机械冲击力。因此,这种线路只适用于旋转阀循环周期较长的生产机械。在选择接触器容量时,应比一般情况下选择的容量大些。
    机械式的行程开关容易损坏,可采用接近开关或光电开关实现行程控制。
    接线后,要检查电动机的转向与检测开关是否协调。例如,电动机正转(即KM吸合),工作台运动到需要反向的位置时,挡块应该撞到检测开关SQl,而不应撞到SQ2。