انجمن های گفتگوی بهبودی

معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => معتادان گمنام (Narcotics Anonymous) => سنت های دوازده گانه معتادان گمنام => نويسنده: رضا - بیل در 30 آوریل 2011، 02:31:06 pm

عنوان: منتقل شده: سوالات سنت پنجم
رسال شده توسط: رضا - بیل در 30 آوریل 2011، 02:31:06 pm
 این موضوع انتقال داده شد به قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی (http://forum.behboodi.org/index.php?board=76.0).

http://forum.behboodi.org/index.php?topic=3037.0