وابستگان گمنام (Coda (Codependents

موضوع

(1/4) > >>

[1] هم وابستگي؛ بيماري خود گم شده

[2] بررسی روابط مخرب

[3] به پری عزیز :

[4] چه چیزهایی را به همسرمان نگوئیم؟

[5] اعتياد به روابط عاطفي

[6] ما به هم محتاجیم یا معتاد?!!

[7] آدرس جلسه کدا در اهواز

[8] در واقع لازم نیست که به سوالات جواب دهید

[9] برای آنان که نمی توانند ببخشند

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version